Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/01736/001
0,00 € SOZA Obec Košarovce
31. Júl 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnej komunikácie - II. etapa
1/1/2023
20 000,00 € MOPOSTAV, s.r.o. Obec Košarovce
18. Júl 2023
ZMLUVA č. 531/2023/OPR o poskytnutí dotácie
531/2023/OPR
3 200,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Košarovce
17. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2020
1/1/2020
22 392,10 € MOPOSTAV, s.r.o. Obec Košarovce
14. Júl 2023
Zmluva o dielo kompletná projektová dokumentácia pre projekt " Obnova budovy základnej školy"
1/2020
50 000,00 € Rastislav Chamaj Obec Košarovce
9. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1423404
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Košarovce
21. Apríl 2023
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
4/2023
360,00 € Pomaháj a chráň o.z.r.s.p. Obec Košarovce
3. Apríl 2023
Mandátna zmluva
3/2023
0,00 € Energobyt, s.r.o. Obec Košarovce
30. Marec 2023
Zmluva o dielo kompletná projektová dokumentácia pre projekt " Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Košarovce"
2/2023
20 000,00 € Ing. Rastislav Chamaj Obec Košarovce
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070AJC3
17 562,91 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Košarovce
25. November 2022
Dodatok č.1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Košarovce
11. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
4/2022
40,00 € Základná škola Ohradzany Obec Košarovce
30. September 2022
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
3/2022
0,00 € NATUR - PACK, a.s. Obec Košarovce
4. August 2022
Dodatok č.1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2022
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Košarovce
4. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
2/2022
108,57 € Mesto Humenné Obec Košarovce
13. Júl 2022
ZMLUVA č. 279/2022/OPR o poskytnutí dotácie
279/2022/OPR
2 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Košarovce
17. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BZX7 zo dňa 13.6.2022
1012/2022
15 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Košarovce
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1422376
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Košarovce
15. Apríl 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001864-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001864-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Košarovce
11. September 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
716/2019
8 300,00 € Úrad vlády SR Obec Košarovce