Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1006/2024
800,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Košarovce
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
06/2024
2 000,00 € Nadácia PSK pre podporu rodiny Obec Košarovce
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1424393
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Košarovce
25. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
3/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Košarovce
21. Marec 2024
Darovacia zmluva
2/2024
0,00 € Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát Obec Košarovce
14. Marec 2024
Zmluva o dielo
1/2024
224 999,23 € ZOYTEC, s. r. o. Obec Košarovce
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/039
15 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Košarovce
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/039
15 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Košarovce
20. December 2023
Darovacia zmluva
SITB-OO2-2023/001354-031
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Košarovce
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1051/2023
15 000,00 € MPSVaR SR Obec Košarovce
29. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN
23/35/010/74
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Obec Košarovce
20. November 2023
Zmluva o dielo č. PRK 02/2023
PRK 02/2023
544 598,27 € MION BUILING COMPANY s.r.o. Obec Košarovce
20. November 2023
Zmluva o dielo č. PRK 01/2023
PRK 01/2023
59 791,06 € Pozemné staviteľstvo a.s. Obec Košarovce
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/378
225 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Košarovce
10. November 2023
Kúpna zmluva
5/2023
5 144,00 € GVP, spol. s.ro. Humenné Obec Košarovce
5. Október 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o poskytnutí služby
800,00 € Ing. Janka Herpáková Obec Košarovce
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služby
01/2023
0,00 € IKAS, s.r.o. Obec Košarovce
5. Október 2023
Zmluva o vytvorení westránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
PK-12092023-01
0,00 € webex digital s.r.o. Obec Košarovce
22. August 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/01736/001
0,00 € SOZA Obec Košarovce
31. Júl 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnej komunikácie - II. etapa
1/1/2023
20 000,00 € MOPOSTAV, s.r.o. Obec Košarovce