Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1469/2022/UZ
1469/2022/UZ
102 670,26 € VÚB, a. s. Obec Soľ
10. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby č. 01/01/2023
01/01/2023
800,00 € Sociálny dom ANTIC, n. o. Bardejov Obec Soľ
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/4/2022 zo dňa 14.04.2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/4/2022 zo dňa 14.04.2022
169 768,50 € MOUREZ s.r.o. Vranov nad Topľou Obec Soľ
30. December 2022
Dohoda č. 22/40/012/38
22/40/012/38
0,00 € Úrad práce, sociálny vecí a rodiny Vranov n. T. Obec Soľ
30. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202215826_Z
2 548,73 € Up Déjeuner, s. r. o. Obec Soľ
21. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1358/2021/UZ
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1358/2021/UZ
74 598,34 € VÚB, a. s. Obec Soľ
9. December 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo za dňa 3.2.2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo za dňa 3.2.2022
543 571,50 € EUROVIA SK, a.s. Obec Soľ
7. December 2022
Dohoda č. 22/40/010/3
22/40/010/3
0,00 € Úrad práce, sociálny vecí a rodiny Vranov n. T. Obec Soľ
6. December 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/01/2020 z 11.12.2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/01/2020 z 11.12.2020
95 906,76 € EKO - FBB s.r.o. Obec Soľ
1. December 2022
Kúpna zmluva č.7/2022
Kúpna zmluva č. 7/2022
1 560,00 € J.Voľanský,V.Tirpák,M.Olearník,A.Kamenická,Z.Ďuďová,J.Ďuďa,J.Mitáč,J.Mitáč,N.Mitáčová,J.Balog,J.Balog,R.Balogová Obec Soľ
28. November 2022
Darovacia zmluva č.p.: ZBH7-9-030/2022
ZBH7-9-030/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Soľ
21. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone stavebného dozoru č. SD0108/2022 zo dňa 19.08.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone stavebného dozoru č. SD0108/2022 zo dňa 19.08.2022
0,00 € KHM s.r.o. Obec Soľ
16. November 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3
678/2022
38 288,50 € Úrad vlády SR Obec Soľ
8. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070AWP6
26 397,16 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Soľ
27. Október 2022
Kúpna zmluva č. 5/2022
5/2022
19 120,00 € Anna Hudáková, Michal Stulančák, Bc. Vladimír Stulančák, Helena Ričalková, Jozef Sentivan, Anna Patkovič Sentivanová, Vladimír Sentivan, Anna Stulančáková, Ján Michalik, Janka Sutlančáková Obec Soľ
24. Október 2022
Kúpna zmluva č. 6/2022
6/2022
250,02 € Janka Garyová Obec Soľ
24. Október 2022
Kúpno-predajná zmluva
0 1
1 000,00 € Slovak assistance s. r. o. Obec Soľ
20. Október 2022
DODATOK č. 8 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 604/2015/UZ
DODATOK č. 8 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 604/2015/UZ
200,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Soľ
19. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-05049
22-514-05049
1 500,00 € Fond na podporu umenia Obec Soľ
18. Október 2022
DODATOK č. 2 KU KÚPNEJ ZMLUVE č. 1 ZO DŇA 08.06.2022
DODATOK č. 2
0,00 € AGRATECH, s.r.o. Obec Soľ