Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
September
2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511
505/2022
47 780,00 € Úrad vlády SR Obec Soľ
19.
September
2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
88483/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Soľ
19.
September
2022
Zmluva o výkone stavebného dozoru č. SD0108/2022
SD0108/2022
12 450,00 € KHM s.r.o. Obec Soľ
31.
August
2022
Zmluva o dielo č. 01/08/2022 uzatvorená v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva)
01/08/2022
8 153,17 € KOVMAK s.r.o. Obec Soľ
15.
August
2022
Darovacia zmluva č. 075/22_IT
075/22_IT
0,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Obec Soľ
8.
August
2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20228380_Z
4 047,98 € Up Déjeuner, s. r. o. Obec Soľ
1.
August
2022
Kúpna zmluva č. 3/2022
3/2022
14 423,57 € Anna Popovičová, Viktor Kanyicska, Tomáš Kanyicska, Renáta Štefanovová, Ján Susečko Obec Soľ
26.
Júl
2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-PO-VO-283-101/2022
KRHZ-PO-VO-283-101/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Soľ
25.
Júl
2022
Zmluva o termínovanom úvere č. 939/2022/UZ
939/2022/UZ
0,00 € VÚB, a. s. Obec Soľ
19.
Júl
2022
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejného zamestnávateľa
22/40/054/216
0,00 € Úrad práce, sociálny vecí a rodiny Vranov n. T. Obec Soľ
12.
Júl
2022
ZMLUVA č. 562/2022/OPR o poskytnutí dotácie
562/2022/OPR
5 100,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Soľ
8.
Júl
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1744/2022
687 926,07 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Soľ
6.
Júl
2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
2022
0,00 € ZO odborového zväzu verejnej správy obecných úradov združených pri OcÚ Soľ Obec Soľ
6.
Júl
2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a poskytnutie licencie
001
1 800,00 € Ján Jakubčin Obec Soľ
6.
Júl
2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
ZLP-00332861
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Soľ
4.
Júl
2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru
01/07/2022
2 250,00 € TDOZ s.r.o. Obec Soľ
30.
Jún
2022
Dodatok č. 4
1009901161
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna - Insurance Group Obec Soľ
16.
Jún
2022
Zmluva o výkone stavebného dozoru č. 1/06/2022
1/06/2022
12 840,00 € JADOZ s.r.o. Obec Soľ
10.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci
1
0,00 € AB Partners, s. r. o. Obec Soľ
8.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. 1 - Technologické vybavenie - časť 1 Traktor s čelným nakladačom
1
118 200,00 € AGRATECH, s.r.o. Obec Soľ
1 2 3 4 5 »