Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 05/02/2021
05/02/2021
0,00 € Pavol Popaďák, GEO POL Obec Soľ
26. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003922, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Soľ, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y235
459/2024
585 482,68 € Úrad vlády SR Obec Soľ
27. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
24/40/054/33
0,00 € Úrad práce, sociálny vecí a rodiny Vranov n. T. Obec Soľ
20. Marec 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
101221/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Soľ
15. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-810276342182
741,60 € Slovak Telekom, a. s. Obec Soľ
26. Február 2024
Zámenná zmluva č. 1/2024
1/2024
0,00 € Agrodružstvo v Soli Obec Soľ
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/136
14 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Soľ
2. Február 2024
Kúpna zmluva č. 1/2024
1/2024
75 000,00 € Agrodružstvo v Soli Obec Soľ
30. Január 2024
Dodatok č. 3
Dodatok č. 3
0,00 € Pavol Popaďak, GEO POL Obec Soľ
30. Január 2024
Dodatok č. 2
Dodatok č.2
0,00 € Pavol Popaďak, GEO POL Obec Soľ
23. Január 2024
Návrh poistnej zmluvy číslo 1009901161, Dodatok č. 8
1009901161 Dodatok č. 8
2 738,77 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Soľ
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
CEZ ÚV SR: 702/2023
0,00 € Úrad Vlády SR Obec Soľ
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIW6 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Soľ
702/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Soľ
11. Január 2024
DODATOK Č. IROP-D4-302021BKS8-221-67 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BKS8-221-67 zo dňa 29. 6. 2022
52/2024
687 926,07 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Soľ
11. Január 2024
DODATOK Č. IROP-D5-302021BKS8-221-67 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BKS8-221-67 zo dňa 29. 6. 2022 k dodatočnému poskytnutému príspevku
53/2024
72 880,09 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Soľ
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
01/01/2024
800,00 € Sociálny dom ANTIC, n. o. Bardejov Obec Soľ
31. December 2023
Zmluva o zverení majetku do správy č. 01/12/2023
Zmluva o zverení majetku do správy č. 01/12/2023
46 718,04 € Základná škola Soľ Obec Soľ
28. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
1
234,00 € Mesto Vranov nad Topľou Obec Soľ
28. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202314578_Z
4 092,95 € Up Déjeuner, s. r. o. Obec Soľ
20. December 2023
Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti kamerového systému 2023002
2023002
0,00 € Vladimír Demčák Obec Soľ