Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Zmluva č. 4602 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
Zmluva č. 4602 08U01
95 906,76 € Environmentálny fond Obec Soľ
30. Máj 2023
Zmluva o dielo - Výstavba novej materskej školy v obci Soľ
Zmluva o dielo - Výstavba novej materskej školy v obci Soľ
667 924,56 € ZVP RENTAL s.r.o. Obec Soľ
26. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 28.03.2023
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo z 28.03.2023
0,00 € PENELCOM s.r.o. Obec Soľ
26. Máj 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo 1009901161 Dodatok č. 5
10099001161
2 080,55 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Soľ
23. Máj 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu v obci Soľ
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu v obci Soľ
21 600,00 € P. S. ARCH, s. r. o. Obec Soľ
23. Máj 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Rekonštrukcia a modernizácia Domu služieb v obci Soľ
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Rekonštrukcia a modernizácia Domu služieb v obci Soľ
32 400,00 € P. S. ARCH, s. r. o. Obec Soľ
18. Máj 2023
DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo za dňa 3.2.2022
DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 03.02.2023
574 814,04 € EUROVIA SK, a.s. Obec Soľ
24. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/40/054/534
23/40/054/534
0,00 € Úrad práce, sociálny vecí a rodiny Vranov n. T. Obec Soľ
21. Apríl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 28.02.2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 28.02.2023
0,00 € ZVP RENTAL s.r.o. Obec Soľ
21. Apríl 2023
Mandátna zmluva na výkon činností stavebného dozoru
Mandátna zmluva na výkon činností stavebného dozoru
10 800,00 € JADOZ s.r.o. Obec Soľ
20. Apríl 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
4
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Soľ
19. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
0565/VSD/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Obec Soľ
4. Apríl 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
101212/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Soľ
28. Marec 2023
Zmluva o dielo
3
31 976,70 € PENELCOM s.r.o. Obec Soľ
1. Marec 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
664 750,54 € ZVP RENTAL s.r.o. Obec Soľ
1. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
1/2023
5 265,00 € Pavol Juhaščík, Ján Juhaščík, Gabriela Juhaščíková, Mgr. Ján Balog, Anna Bertová, Mária Hudáková, Danka Rožeková, Božena Demčáková Obec Soľ
1. Marec 2023
Dohoda č. 23/40/054/146
23/40/054/146
0,00 € Úrad práce, sociálny vecí a rodiny Vranov n. T. Obec Soľ
14. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
0000000
250,00 € Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou Obec Soľ
9. Február 2023
Zmluva č. 7/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2023
7/2023
900,00 € ObecSoľ Miroslav Revaj (Šachový klub)
19. Január 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1469/2022/UZ
1469/2022/UZ
102 670,26 € VÚB, a. s. Obec Soľ