Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Zmluva o odbere elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zariadenia na výrobu elektriny z malého zdroja
SSE MZ 004/2024 - 4/2024/EKON
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
22. Február 2024
Poistná zmluva
3/2024/EKON - 2409434928
9,56 € Generali poisťovňa, pobočka poisťovne iného členského štátu Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
15. Február 2024
Poistná zmluva
2/2024/EKON - 2409425055
6,37 € Generali poisťovňa, pobočka poisťovne iného členského štátu Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
28. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
1/2024
0,00 € ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku CDR Zlatovce Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
22. December 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
45/2023/EKON
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
20. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná
00350061/1/24 - 44/2023/EKON
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
19. December 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
43/2023/EKON
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
19. December 2023
Zmluva o zájazde
42/2023/EKON
3 700,00 € CK Andromeda, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
18. December 2023
Darovacia zmluva
30/2023/EKON
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné spojenie
A23200968 - 41/2023/EKON
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné spojenie
A23200848 - 38/2023/EKON
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné spojenie
A23200677 - 39/2023/EKON
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné spojenie
A23200936 - 40/2023/EKON
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
10. November 2023
Zmluva o štúdiu
36/2023/EKON
1 069,00 € Vysoká škola DTI, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
31. Október 2023
Poistná zmluva
37/2023/EKON
324,72 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
23. Október 2023
Zmluva o dielo
35/2023/EKON
Doplnená
30 607,74 € Maprostav, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
19. Október 2023
Dohoda o migrácii dát
21/2023/EKON - 2023/247
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
26. September 2023
Zmluva o dielo
34/2023/EKON
1 584,00 € JUMA Trenčín, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
13. September 2023
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb
1/2023/U/2 - 33/2023/EKON
0,00 € Spojená škola internátna Centrum pre deti a rodiny Zlatovce