Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 4/2024
4/2024
20 000,00 € Integrácia svieti pre všetky deti rovnako - o.z. Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
18. Apríl 2024
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
105/S/2024, 3/2024
2 000,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
18. Marec 2024
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
43/S/2024, 2/2024
11 000,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
16. Január 2024
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
1/S/2024, 1/2024
2 800,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
13. November 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 8/2023
8/2023
485,05 € Stredná priemyselná škola dopravná Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
13. November 2023
Dohoda o grante - Projekt v rámci programu ERASMUS+: European Student Parliaments
9/2023
60 000,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
27. September 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 7/2023
7/2023
2 451,98 € Stredná odborná škola priemyselných technológií Košice - Šaca Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
15. Máj 2023
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
105/S/2023, 6/2023
2 000,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
28. Marec 2023
Dohoda o grante pre projekt v rámci programu ERASMUS+
2022-3-SK02-KA153-YOU-000098438, 5/2023
6 754,00 € NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mladeže, NA programu EÚ Erasmu+ pre oblasť mládeže a športu Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
22. Marec 2023
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
4/2023
6 500,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
26. Január 2023
Zmluva o spolupráci č. 3/2023
3/2023
0,00 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
13. Január 2023
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
2/2023
2 800,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
9. Január 2023
Zmluva o spolupráci č. 1/2023
1/2023
0,00 € Gymnázium sv. Edity Steinovej Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
27. December 2022
Zmluva o spolupráci č.29/2022
29/2022
0,00 € Stredná odborná škola technická Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
27. December 2022
Kolektívna zmluva č. 30/2022
30/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri Centre voľného času Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
21. December 2022
Zmluva o spolupráci č. 26/2022
26/2022
0,00 € SOŠ beauty služieb Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
21. December 2022
Zmluva o spolupráci č. 27/2022
27/2022
0,00 € Gymnázium P. J. Šafárika Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
21. December 2022
Zmluva o spolupráci
28/2022
0,00 € SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
21. December 2022
Zmluva o spolupráci č. 25/2022
25/2022
0,00 € Gymnázium Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice
20. December 2022
Zmluva o spolupráci č. 23/2022
15/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Centrum voľného času