Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118762_Z
3 586,80 € ABAmet, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
23.
September
2021
Darovacia zmluva č. 31/2021
Z-357/2021
0,00 € U.S.Steel Košice, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20.
September
2021
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
Z-364/2021
0,00 € ASGuard security s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
17.
September
2021
Zmluva o dielo č. 296/2021
Z-296/2021
0,00 € RPL Strechy s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
17.
September
2021
Mandátna zmluva
Z-295/2021
0,00 € MATEO GROUP s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
17.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118505_Z
69 264,00 € MAT-obaly, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
17.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118508_Z
6 516,00 € Xepap, spol. s r. o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
17.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118504_Z
38 280,00 € OMES spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
16.
September
2021
Kúpna zmluva
351/2021
0,00 € VIRTUS s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
9.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118364_Z
4 655,99 € Jaroslav Vasičko JV tlačiareň Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
9.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118362_Z
1 056,00 € Ing. Ladislav Ivanics IL - MED Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
7.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118271_Z
2 472,00 € LUMAX, s. r. o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
6.
September
2021
Darovacia zmluva
Z-209/2021
0,00 € Národná banka Slovenska Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
31.
August
2021
POISTNÁ ZMLUVA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 0609000315
Z 337/2021
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
31.
August
2021
POISTNÁ ZMLUVA PRE POISTENIE MAJETKU A VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Z 335/2021
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
30.
August
2021
Zmluva o poskytnutí colných služieb
Z-336/2021
0,00 € TNT Express Worldwide spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
26.
August
2021
Zmluva o dielo
Z-284/2021
0,00 € TERMEL SK, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
24.
August
2021
Nájomná zmluva
Z-54/2021
0,00 € Johnson & Johnson, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
23.
August
2021
Kúpna zmluva
Z202117208_Z
33 240,00 € DYNEX Servis spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
23.
August
2021
Kúpna zmluva
Z202117109_Z
9 360,00 € MGP, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »