Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A22157632
Z-212/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
31. Máj 2023
Zmluva o vykonávaní pediatrických konziliárnych vyšetrení
Z-208/2023
0,00 € Medical group Košice s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-228/2023
0,00 € NRSYS s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-227/2023
0,00 € NRSYS s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A22105555
Z-190/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z.-234/2023
0,00 € Medinet s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
23. Máj 2023
Rámcová dohoda
Z20234313_Z
13 918,80 € Ing. Tomáš Dzurňák - D & D Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
23. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 27/2023
Z-213/2023
0,00 € INTES Poprad, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
19. Máj 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
83/2023/UVLF
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
19. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20233917_Z
9 025,00 € SIZEUP s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-203/2023
0,00 € Stargen EU s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-205/2023
0,00 € Stargen EU s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Máj 2023
Rámcová zmluva o spolupráci
Z-209/2023
0,00 € Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-202/2023
0,00 € Stargen EU s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-204
0,00 € Stargen EU s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-200/2023
0,00 € Stargen EU s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-201/2023
0,00 € Stargen EU s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
16. Máj 2023
Rámcová dohoda
Z20233739_Z
11 446,80 € PROTECT SK s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
12. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z-100/2023
0,00 € ULTRAMED s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
9. Máj 2023
Rámcová dohoda
Z20233658_Z
14 823,65 € EURO MEDIA Košice, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice