Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Kúpna zmluva
Z-560-2023
43 562,40 € Zimmer Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. November 2023
Kúpna zmluva
Z-556/2023
6 950,00 € Jarident, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. November 2023
Kúpna zmluva
Z-555/2023
4 836,00 € Jarident, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na vzdelávanie
Z-545/2023
0,00 € Medtronic Slovakia, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. November 2023
Kúpna zmluva
Z-548/2023
0,00 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
22. November 2023
Zmluva o dielo
546/2023
257 507,62 € EU-GROUP a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
22. November 2023
Zmluva o dielo
547/2023
166 849,60 € EU-GROUP a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
21. November 2023
Darovacia zmluva
Z-481/2023
0,00 € AstraZeneca AB Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
16. November 2023
Zmluva o dielo
Z-531/2023
0,00 € Plynoinštala, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
16. November 2023
Rámcová dohoda
Z202312538_Z
174 000,00 € Ing. Pavol Kočiš Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
14. November 2023
Kúpna zmluva
Z-532/2023
102 252,00 € SURVEYE, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
13. November 2023
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania
Z-325/2023
0,00 € DHL Express (Slovakia), spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
13. November 2023
Zmluva o poskytovaní prepravných služieb DHL Express č. SKSGCA_10200118898097
Z-325/A/2023
0,00 € DHL Express (Slovakia), spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
10. November 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 76/OMaVS/2023
Z-466/2023
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
9. November 2023
Zmluva o spolupráci pri pilotnom projekte k systému NosoEx
Z-287/2023
0,00 € HARTMANN-RICO spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
8. November 2023
Kúpna zmluva
Z-515/2023
37 709,80 € NIMAG spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. November 2023
Kúpna zmluva
Z-407/2023
0,00 € CMI spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. November 2023
Rámcová dohoda
Z202311738_Z
15 600,00 € MAKRO spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. November 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 76/OMaVS/2023
76/OMaVS/2023
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. November 2023
Kúpna zmluva
Z-501/2023
0,00 € HLS Body s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice