Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2024
Zmluva o dielo
01/2024
196 372,21 € Eryva s.r.o Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
27. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k protokolu o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 08.09.2017
3624/2023/OSM-5625 (464/9/2023/47)
0,00 € Košický samosprávny kraj Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
21. Marec 2023
Zmluva o dielo
03/2023
167 130,37 € IVANSTAV GROUP s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
1. Február 2023
Zmluva o dielo
02/2023
213 950,00 € BE-JI MONT s.r.o Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
17. Január 2023
Mandátna zmluva
01/2023
4 680,00 € LISÁK STANISLAV-Technik PO a BOZP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
9. Január 2023
Rámcová dohoda-dodávka slepačích vajec pre SJ CV
2023-VO-11
5 000,00 € INMEDIA,spol.s.r.o Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
9. Január 2023
Rámcová dohoda-mrazená zelenina
2023-VO-10
6 000,00 € INMEDIA,spol.s.r.o Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
9. Január 2023
Rámcová dohoda-cukrársky tovar
2023-VO-9
8 000,00 € INMEDIA,spol.s.r.o Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
9. Január 2023
Rámcová dohoda-mrazená hydina a ryby
2023-VO-8
6 000,00 € INMEDIA,spol.s.r.o Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
9. Január 2023
Rámcová dohoda-dodávka suchého tovaru pre SJ a CV
2023-VO-7
10 000,00 € INMEDIA,spol.s.r.o Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
9. Január 2023
Rámcová dohoda-kancelárskych potrieb
2023-VO-12
12 000,00 € Datas-VT,s.r.o Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
21. December 2022
Rámcová dohoda-čistiacich,dezinfekčných prostriedkov a potrieb
2023-VO-1
10 000,00 € BEFORA VEĽKOSKLAD ROŽŇAVA,spol. s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
21. December 2022
Rámcová dohoda-chlieb a pečivo
2023-VO-4
2 500,00 € DAMYS,s.r.o Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
21. December 2022
Rámcová dohoda-dodávka mäsa a mäsových výrobkov
2023-VO-3
10 000,00 € KÚN s.r.o Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
21. December 2022
Rámcová dohoda-Zelenina a Ovocie
2023-VO-5
10 000,00 € EUROKAF,s.r.o Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
21. December 2022
Rámcová dohoda-kancelárskych potrieb
2023-VO-2
12 000,00 € LAAX-LADISLAV MIHALIK Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
21. December 2022
Rámcová dohoda-dodávka mliečnych výrobkov
0322
10 000,00 € GRM-TRADE s.r.o Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
21. December 2022
Rámcová dohoda-dodávka slepačích vajec pre SJ CV
2023-VO-6
5 000,00 € MICHAL DOMIK-DOVAJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
16. November 2022
Zmluva o dielo
0222
90 660,00 € BaUstav corporation s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
30. September 2022
Dohoda o urovnaní
472/2022
297,96 € Mesto Rožňava Stredná odborná škola obchodu a služieb