Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Vydavateľská licenčná zmluva č. 15/2023
Vydavateľská licenčná zmluva č. 15/2023
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i, Botanický ústav SAV
7. December 2023
Dodatok č. 1 - Číslo zmluvy: 3100842023/D1
Z53/2023/CBRB
0,00 € Pow-en a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
7. December 2023
Vydavateľská licenčná zmluva č. 18/2023
Vydavateľská licenčná zmluva č. 18/2023
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i, Botanický ústav SAV
5. December 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
Z51/2023/BÚ
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. December 2023
Dohoda o urovnaní
Z52/2023/BÚ
562,86 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
1. December 2023
Vydavateľská licenčná zmluva č. 15 /2023
Z49/2023/BÚ
0,00 € VEDA, vydavateľstvo SAV, CSČ SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
1. December 2023
Vydavateľská licenčná zmluva č. 18 /2023
Z50/2023/BÚ
0,00 € VEDA, vydavateľstvo SAV, CSČ SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
30. November 2023
Dohoda o urovnaní
56/UEL/2023
562,86 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
30. November 2023
Zmluva o výpožičke
57/UEL/2023
1 239,60 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
30. November 2023
Pojistná smlouva č. 8079854815
Z48/2023/BÚ
0,00 € ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
28. November 2023
Mandátna zmluva
Z47/2023/BÚ
0,00 € ALPE EUROSERVICE s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
24. November 2023
Kúpna zmluva
Z202313290_Z
441,43 € CLEAN TONERY, s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
14. November 2023
Kúpna zmluva
Z46/2023/ÚGBR
279,90 € XLSK Nábytok s. r. o., pobočka XXXLutz Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
9. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312463_Z
679,99 € ITSK, s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
8. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312454_Z
89,99 € BVH, spol. s r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
8. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312395_Z
648,00 € IGGY-TRADE s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
8. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312347_Z
219,00 € ITSK, s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
7. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312336_Z
699,00 € Martin Gall - MG COMP Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
6. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312306_Z
1 020,00 € SARSTEDT spol. s r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
6. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312290_Z
725,00 € Aloquence, s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, v. v. i.