Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
63OZ/2024
63OZ/2024
0,00 € EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným Stredná odborná škola obchodu a služieb
27. Marec 2024
Dodatok č. 4 k zmluve č. 12/2021
Dodatok č. 4 k zmluve č. 12/2021
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
25. Marec 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023 1836
0,00 € Košický samosprávny kraj Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
25. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 17/2024
17/2024
0,00 € LIPA, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
25. Marec 2024
Dodatok č. 3 k zmluve č. 11/2021
Dodatok č. 3 ku zmluve č. 11/2021
0,00 € V.A.M. Anna Balogová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
25. Marec 2024
Dodatok č. 4 k zmluve č. 10/2021
Dodatok č. 4 k zmluve č. 10/2021
0,00 € V.A.M. Anna Balogová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
25. Marec 2024
Dodatok č. 5 k zmluve č. 9/2021
Dodatok č. 5 k zmluve č. 9/2021
0,00 € Anton Demko, DEMPOL-ROZKVET, mäso-údeniny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
25. Marec 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
EDM_LZ_101105037
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
12. Marec 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 5/2024
5/2024
0,00 € INŠTALACENTRUM s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
12. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 8/2024
8/2024
0,00 € Gabriel Zahorčák KARLO Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
12. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 16/2024
16/2024
0,00 € BaB SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
12. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2024
14/2024
0,00 € Ing. Peter Bálint Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
12. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2024
3/2024
0,00 € INKATHERM s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
12. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2024
9/2024
0,00 € LABAŠ s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
12. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 12/2024
12/2024
0,00 € CVDS spol. s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
12. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2024
13/2024
0,00 € RAKO car Servis Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
12. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 11/2024
11/2024
0,00 € PPG - Deco Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
12. Marec 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2024
4/2024
0,00 € Tlačiareň Polygrafia, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
12. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2024
6/2024
0,00 € Ing. Milan Luteran Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
12. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 15/2024
15/2024
0,00 € Peter Bajus PEI - TERM Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce