Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Darovacia zmluva 09_2024
Darovacia zmluva 09_2024
0,00 € ZR SOSGEMKE, o.z. Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
6. Jún 2024
Darovacia zmluva 10_2024
Darovacia zmluva 10_2024
0,00 € ZR SOSGEMKE, o.z. Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
23. Máj 2024
Zmluva o sprístupnení platformy
Zmluva o sprístupnení platformy
0,00 € Nadácia Centra pre filantropiu Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
9. Apríl 2024
Poistná zmluva č.8050122079
Poistná zmluva č.8050122079
430,92 € INTER PARTNER ASSISTANCE Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
19. Február 2024
Memorandum o partnerskej spolupráci
Memorandum o partnerskej spolupráci
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, 041 80 Košice Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
2. Február 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 02/2024
40 800,00 € STUDIO, s.r.o. Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
10. Január 2024
Darovacia zmluva 01_2024
01_2024_Darovacia zmluva
31,20 € ZR SOSGEMKE, o.z. Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
21. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
21. December 2023
Nadácia VSE, Mlynská 837/31, 042 91 Košice-Staré mesto
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 0065/Nadácia VSE/2023
0,00 € Nadácia VSE, Mlynská 837/31, 042 91 Košice-Staré mesto Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
14. December 2023
Kúpna zmluva
Z202314124_Z
18 399,77 € Stredoslovenská energetika, a. s. Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice
1. December 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BNI7-223-68 zo dňa 13. 9. 2022
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BNI7-223-68 zo dňa 13. 9. 2022 4442/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
17. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na realizáciu diela: SOŠ beauty služieb „Beauty vo vnútri i navonok“ - stavebné úpravy
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na realizáciu diela: SOŠ beauty služieb „Beauty vo vnútri i navonok“ - stavebné úpravy
0,00 € T.H.Group, s.r.o Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
21. September 2023
Poistná zmluva
8050117981
0,00 € INTER PARTNER ASSISTANCE Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
12. September 2023
"Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy a o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii č EDM_ZPV_N_101086925 elektriny"
"Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy a o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii č EDM_ZPV_N_101086925 elektriny"
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
12. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO _049 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO _049 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
12. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytového priestoru č. 2/2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytového priestoru č. 2/2023
0,00 € Mestská časť Košice – Juh Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
31. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_049 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_049
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
3. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 0065/Nadácia VSE/2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 0065/Nadácia VSE/2023
5 000,00 € Nadácia VSE Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
17. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+¹ 2023-1-SK01-KA121-VET-000120305
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+¹ 2023-1-SK01-KA121-VET-000120305
54 480,00 € SAAIC Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
6. Júl 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.12/2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.12/2023
0,00 € A-JORVIK s.r.o. Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice