Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 25. ročník
90/2024
0,00 € Nadácia pre deti Slovenska Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
5. Marec 2024
ProFi Extra - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409448570
149,76 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
25. Január 2024
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia (ďalej len "Dodatok k DIZ")
33/2024
0,00 € aSc Applied Software Consultants s.r.o. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
9. Január 2024
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania
888/2023
0,00 € Mesto Dunajská Streda Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
25. Október 2023
Zmluva o spolupráci na projekte "Youth 4 Impact"
iGV23043
265,00 € AIESEC Slovensko Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
25. September 2023
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2023
278/2023
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
19. September 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 04/2023
04/2023
0,00 € TREPP o. z. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
19. September 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 05/2023
05/2023
0,00 € TREPP o. z. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
22. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_130 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_130
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
27. Júl 2023
Zmluva č. KŠ/ZO/2023ŠKŠ25300-2 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
KŠ/ZO/2023ŠKŠ25300-2
432,00 € KYBERŠIKANA, s. r. o. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
18. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 160/2023
160/2023
30 798,74 € ATYP-STAV Plus s.r.o. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
3. Júl 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. SOŠsVJM192/2023
192/2023
280,00 € ZSE Energia, a. s. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
3. Júl 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti poskytovania stravovacích služieb
208/2023
0,00 € Gymnázium Antona Bernoláka Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
28. Jún 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti poskytovania stravovacích služieb
22/2023
0,00 € Gymnázium Antona Bernoláka Senec Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
28. Apríl 2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
RA-SNCA/20199631
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
27. Apríl 2023
Együttműködési megállapodás
136/2023
0,00 € Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége - Zväz maďarských pedagógov na Slovensku Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
27. Apríl 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
136/2/2023
0,00 € Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége - Zväz maďarských pedagógov na Slovensku Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
13. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci na projekte "Youth 4 Impact"
iGV23013
Doplnená
650,00 € AIESEC Slovensko Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
13. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia"
iGV23013
650,00 € AIESEC Slovensko Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. STEP23_05
76/2023
869,40 € Nadácia Pontis Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec