Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
302/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
6. Jún 2022
Nájomná zmluva na potravinový a nápojový automat
151/2022
480,00 € Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
20. Máj 2022
Zamestnávateľská zmluva
30797799
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
16. Máj 2022
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
č. RA-SNCA/20193137
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
16. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
č. 4429/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
16. Máj 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
č. RA-SNCA/20193139
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
16. Máj 2022
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
č. RA-SNCA/20193138
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
3. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
118/2022
0,00 € Štátna pokladnica Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
20. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
105/2022
420,00 € ARMSTRONG CC, s. r. o. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
1. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva
TTT539
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
22. Február 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve č. 336/ITA/2020
Dodatok č. 1 - 336/ITA/2020
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
14. Máj 2021
Čiastková zmluva č.11 k Rámcovej dohode č. 2021-243-LZM
č.11
54 400,00 € UP Slovensko, s.r.o. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
9. Február 2021
Zmluva o Partnerstve podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov č.: 336/ITA/2020
336/ITA/2020
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
14. December 2020
Zmluva o Partnerstve
336/ITA/2020
Doplnená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
14. December 2018
Kúpna zmluva
Z201855112_Z
3 499,50 € BEBA plus s.r.o. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
10. December 2018
Kúpna zmluva
Z201853965_Z
5 470,00 € Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
17. August 2018
Kúpna zmluva
Z201834227_Z
3 799,99 € Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
27. December 2016
Kúpna zmluva
Z201648486_Z
100,00 € Alfasat s.r.o. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
10. November 2016
Kúpna zmluva
Z201637378_Z
188,00 € ITSK, s.r.o. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
10. November 2016
Zmluva o dielo
Z201637376_Z
2 000,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským