Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
RA-SNCA/20199631
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
27. Apríl 2023
Együttműködési megállapodás
136/2023
0,00 € Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége - Zväz maďarských pedagógov na Slovensku Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
27. Apríl 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
136/2/2023
0,00 € Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége - Zväz maďarských pedagógov na Slovensku Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
13. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci na projekte "Youth 4 Impact"
iGV23013
Doplnená
650,00 € AIESEC Slovensko Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
13. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia"
iGV23013
650,00 € AIESEC Slovensko Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. STEP23_05
76/2023
869,40 € Nadácia Pontis Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
22. Február 2023
Együttműködési megállapodás
73/2023
0,00 € Gordius Learning Zrt. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
21. December 2022
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
302/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
6. Jún 2022
Nájomná zmluva na potravinový a nápojový automat
151/2022
480,00 € Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
20. Máj 2022
Zamestnávateľská zmluva
30797799
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
16. Máj 2022
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
č. RA-SNCA/20193137
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
16. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
č. 4429/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
16. Máj 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
č. RA-SNCA/20193139
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
16. Máj 2022
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
č. RA-SNCA/20193138
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
3. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
118/2022
0,00 € Štátna pokladnica Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
20. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
105/2022
420,00 € ARMSTRONG CC, s. r. o. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
1. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva
TTT539
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
22. Február 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve č. 336/ITA/2020
Dodatok č. 1 - 336/ITA/2020
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
14. Máj 2021
Čiastková zmluva č.11 k Rámcovej dohode č. 2021-243-LZM
č.11
54 400,00 € UP Slovensko, s.r.o. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
9. Február 2021
Zmluva o Partnerstve podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov č.: 336/ITA/2020
336/ITA/2020
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec