Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
dohoda o spolupráci
456/12/2022/TV
0,00 € LUMIX TRADE spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
459/12/2022/TV
0,00 € NOVICOM s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
463/12/2022/TV
0,00 € Tomáš Baran, stavebná mechanizácia a služby-TOBA Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
434/12/2022/MI
0,00 € HORTIA s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
439/12/2022/MI
0,00 € Milan Sabo Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
451/12/2022/TV
0,00 € PROMETEUS-SLOVAKIA s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
453/12/2022/TV
0,00 € UNITRANS s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
461/12/2022/TV
0,00 € EKO-AGRÁR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
431/12/2022/MI
0,00 € Tomáš Cap - SHR Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
448/12/2022/TV
0,00 € ZOLTRANS spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
452/12/2022/TV
0,00 € Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
455/12/2022/TV
0,00 € SPEEDCOM s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
457/12/2022/TV
0,00 € Kiss, spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
462/12/2022/TV
0,00 € Obec Kazimír Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
447/12/2022/TV
0,00 € MALEX3 s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
432/12/2022/MI
0,00 € Natália Juhászová Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
433/12/2022/MI
0,00 € Roľnícke družstvo Veľké Kapušany Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
454/12/2022/TV
0,00 € K+K servis, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
458/12/2022/TV
0,00 € JKP s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
435/12/2022/MI
0,00 € Anton Tóth Správa ciest Košického samosprávneho kraja