Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
zmluva o poskytovaní strážnej služby
178/09/2023/SCKSK
839 258,50 € KASprof-SECURITY agency s.r.o., r.s.p. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. September 2023
dodatok k nájomnej zmluve
dodatok č. 1 k 359/09/2022/SNV
0,00 € ASKONY export-import, s.r.o. Krompachy Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20. September 2023
Rámcová dohoda
182/09/2023/SCKSK (Z20239386_Z)
30 961,70 € MADAST s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
19. September 2023
Rámcová dohoda
179/09/2023/SCKSK (Z20239009_Z)
Doplnená
13 999,20 € RIZNER s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
18. September 2023
Rámcová dohoda
175/09/2023/SCKSK (09/AQ-2023)
183 557,52 € AQUA-VITA spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
11. September 2023
Rámcová dohoda
166/08/2023/SCKSK (Z20238653_Z)
10 000,00 € MEVA-SK s.r.o. Rožňava Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. September 2023
Rámcová dohoda
Z20239386_Z
30 961,70 € MADAST s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
7. September 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 2 k 467/12/2021/MI
0,00 € SMS a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
31. August 2023
dohoda o splát dlhu
170/08/2023/SCKSK (062-Z/2023)
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Správa ciest Košického samosprávneho kraja
30. August 2023
Rámcová dohoda
Z20239009_Z
Zrušená
13 999,20 € RIZNER s. r. o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
30. August 2023
Rámcová dohoda
163/08/2023/SCKSK (Z20238538_Z)
32 999,00 € COMMERCE PK, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
30. August 2023
Rámcová dohoda
169/08/2023/SCKSK (Z20238843_Z)
5 380,00 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
27. August 2023
zmluva o dielo
168/08/2023/SNV (Z20238957_Z)
21 012,00 € MINEGIS s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
25. August 2023
Zmluva o dielo
Z20238957_Z
21 012,00 € MINEGIS s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
23. August 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 318/08/2022/TV
10 156,12 € GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
23. August 2023
Rámcová dohoda
Z20238843_Z
5 380,00 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
23. August 2023
zmluva o dielo
150/07/2023/MO
315 268,37 € GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. August 2023
Rámcová dohoda
167/08/2023/SCKSK (Z20238542_Z)
14 900,00 € Filson Slovakia s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
18. August 2023
zmluva na zabezpečenie činnosti stavebného dozoru
177/05/2021/MO doplnenie
0,00 € Enviroline, s.r.o., Košice Správa ciest Košického samosprávneho kraja
18. August 2023
ukončenie zmluvy
ukončenie zmluvy 69/06/2010/SCKSK
0,00 € Ticket Service, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja