Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 2 k 343/10/2021/MO
0,00 € CESTY KOŠICE, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
17. Marec 2023
Rámcová dohoda
43/03/2023/SCKSK
13 982,15 € Kovsmol, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
16. Marec 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 415/11/2021/SNV
0,00 € NOVICOM s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
15. Marec 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 31/02/2022/SNV
0,00 € UNISTAV, s.r.o. Prešov Správa ciest Košického samosprávneho kraja
14. Marec 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 272/08/2021/TV
0,00 € IZOLEX BAU s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
14. Marec 2023
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
dohoda o ukončení zmluvy č. 333/08/2022/SCKSK
0,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
13. Marec 2023
zmluva o dielo
33/03/2023/MO
4 730,42 € TRIS, spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
10. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20231533_Z
13 982,15 € Kovsmol, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. Marec 2023
Rámcová dohoda
24/02/2023/SCKSK
6 519,40 € DEKRA Slovensko s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. Marec 2023
Rámcová dohoda
25/02/2023/SNV
3 813,72 € DEKRA Slovensko s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
7. Marec 2023
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
dohoda o ukončení zmluvy č. 331/08/2022/SCKSK
0,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
7. Marec 2023
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
dohoda o ukončení zmluvy č. 237/06/2022/SCKSK
0,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
7. Marec 2023
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
dohoda o ukončení zmluvy č. 352/09/2022/SCKSK
0,00 € Tempus-Car. s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
7. Marec 2023
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
dohoda o ukončení zmluvy č. 233/06/2022/SCKSK
0,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
7. Marec 2023
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
dohoda o ukončení zmluvy č. 236/06/2022/SCKSK
0,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
7. Marec 2023
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
dohoda o ukončení zmluvy č. 332/08/2022/SCKSK
0,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
7. Marec 2023
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
dohoda o ukončení zmluvy č. 235/06/2022/SCKSK
0,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
3. Marec 2023
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
dohoda o ukončení zmluvy č. 396/10/2022/SCKSK
0,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
3. Marec 2023
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
dohoda o ukončení zmluvy č. 397/10/2022/SCKSK
0,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
3. Marec 2023
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
dohoda o ukončení zmluvy č. 394/10/2022/SCKSK
0,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja