Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
dodatok k protokolu o zverení nehnuteľností
dodatok č. 12 k Protokolu č. 1
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
27. Máj 2024
dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
82/05/2024/MI
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
27. Máj 2024
dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
83/05/2024/SNV
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
23. Máj 2024
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 412/11/2022/SCKSK
62 302,64 € Jozef Lazor Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20. Máj 2024
Dodatok č. 12 k Protokolu č. 1 o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 24.3.2015
6415/2024/OSM-10899 (392/9/2024/38)
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20. Máj 2024
Rámcová dohoda
74/05/2024/SCKSK (Z20243446_Z)
167 724,00 € AxaltaPaint Service, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
17. Máj 2024
Rámcová dohoda
73/05/2024/SCKSK (Z20243445_Z)
261 960,00 € BITUNOVA spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
17. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-34-311-7372-2024,45/2024/OSM, 39/03/2024/MO (1706/2024/OSM-14498)
23 105,31 € Valaliky Industrial Park, s. r. o. Košický samosprávny kraj zastúpený Správa ciest Košického samosprávneho kraja
15. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243446_Z
167 724,00 € AxaltaPaint Service, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
15. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243445_Z
261 960,00 € BITUNOVA spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
14. Máj 2024
dodatok k zmluve o nájme dopravných prostriedkov
dodatok č. 1 k 225/11/2023/SCKSK
2 692,80 € FRANCE-TECH Košice s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
13. Máj 2024
Kúpna zmluva
35/03/2024/TV
234,12 € MK TRAKTOR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
7. Máj 2024
kúpna zmluva
61/04/2024/MI
129,60 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
30. Apríl 2024
zmluva o poskytovaní služieb
63/04/2024/SCKSK
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva
50/04/2024/RV
0,00 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
25. Apríl 2024
dodatok k dohode o preložke plynárenského zariadenia
dodatok č. 1 k 148/07/2023/SNV (1215/23/SPD/CEZ)
0,00 € SPP-distribúcia, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
24. Apríl 2024
dodatok k rámcovej dohode
dodatok č. 1 k 157/04/2022/KE
0,00 € Advokátska kancelária Juristi s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
18. Apríl 2024
dodatok k protokolu o zverení nehnuteľností
Dodatok č. 14 k Protokolu č. 2
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
16. Apríl 2024
zmluva o poskytovaní služieb
49/04/2024/MI
109 972,80 € NYOS r.s.p. s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. Apríl 2024
Dodatok č. 14 k Protokolu č. 2 o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 12.5.2015
4794/2024/OSM-5791 (255/9/2024/20)
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja