Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Dodatok č. 5 k zmluve č. 335/2012/SSŠ/MaS zo dňa 31.12.2012, o poskytovaní služieb spojených s prenájmom nebytového priestoru.
335/2012/SSŠ
0,00 € Služby mesta Michalovce, s. r. o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
30. Január 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 333/2012/SSŠ/MaS zo dňa 31.12.2012, o poskytovaní služieb spojených s prenájmom nebytového priestoru.
333/2012/SSŠ/MaS
0,00 € Služby mesta Michalovce, s. r. o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
30. Marec 2021
Zmluva o výpožičke
1/2009
0,00 € ZŠ Komenského 12, 073 01 Sobrance Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
30. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
3/2013
100,00 € Gnoma s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
30. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
2016
100,00 € Lekos, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
30. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí služieb
2018/3
29,00 € CUBS plus, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
30. Marec 2021
Kúpna zmluva
2017
7,90 € PhDr. Jana Géciová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
30. Marec 2021
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
2753
14,90 € Lekos, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
30. Marec 2021
Zmluva o vykonaní pravidelného servisu
2018/4
0,00 € ABKALS s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
30. Marec 2021
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
2753/1
14,90 € Lekos, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
30. Marec 2021
Rámcová zmluva
2018/1
0,00 € Ing. Ľudovít Paulina MIPA Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
30. Marec 2021
Zmluva o dielo
2018/2
300,00 € CUBS plus, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
30. Marec 2021
Zmluva č.5/NP/60/2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
5/NP/60/2015
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
30. Marec 2021
Zmluva č.7/60/2016 o bezodplatnom prevode majetku štátu
7/60/2016
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
30. Marec 2021
Zmluva o dielo
2018
109,00 € GHP Medical Services, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
30. Marec 2021
Dodatok č.1
2020/1
0,00 € Blue Line Expres s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
30. Marec 2021
Zmluva o dielo
2020/1
Doplnená
5 396,40 € Blue Line Expres s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
30. Marec 2021
Zmluva o vykonaní revízie a kontroly elektrických spotrebičov podľa STN 33 1610: 2002
2019/2
100,00 € Mirko Gajdoščík Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
30. Marec 2021
Rámcová zmluva
1
0,00 € Ing. Ľudovít Paulina MIPA Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
30. Marec 2021
Zmluva o dielo
č.P_00157/2008
0,00 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce