Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2023
Vzor dohody o pristúpení
10/2023
0,00 € Xepap, spol.s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
25. Apríl 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
09/2023
Doplnená
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
30. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
A21863214
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum pre deti a rodiny Púchov
30. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
A21863292
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum pre deti a rodiny Púchov
30. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
08/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum pre deti a rodiny Púchov
30. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
A21863492
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum pre deti a rodiny Púchov
14. Marec 2023
Zmluva o výkone supervízie
07/2023
0,00 € Empaty, s. r. o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb odborného pracovníka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
06/2023
0,00 € Jozef Vítek – POLEŠKO Centrum pre deti a rodiny Púchov
27. Január 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
04/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum pre deti a rodiny Púchov
27. Január 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
05/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum pre deti a rodiny Púchov
13. Január 2023
Kúpna zmluva č. 01/2023
001/2023
0,00 € COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Centrum pre deti a rodiny Púchov
13. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
02/2023
0,00 € Hôrka s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
13. Január 2023
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
03/2023
0,00 € ZELMIX s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
4. Január 2023
Zmluva o zapožičaní vozidla
01/2023
0,00 € Realdealcyclephile, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
30. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 35995106/1/23
35995106/1/23
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Púchov
28. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
11/2022
0,00 € Základná odborová organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Detskom domove Ilava-Klobušice Centrum pre deti a rodiny Púchov
22. December 2022
Kúpna zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
A1576/2022
0,00 € KOPEK Plus s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
6. December 2022
Zmluva o výkone adaptačného vzdelávania
09/2022
0,00 € Empaty. s.r.o, Bytča Centrum pre deti a rodiny Púchov
30. September 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
08/2022
0,00 € Základná odborová organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Detskom domove Centrum pre deti a rodiny Púchov
2. August 2022
Zmluva o dielo
02/2022
0,00 € KOMPLET STAV s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov