Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. November 2023
Darovacia zmluva
20/2023
1 056,54 € Nezisková organizácia Panta Rhei, n.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
12. November 2023
Darovacia zmluva
17/2023
291,85 € Nezisková organizácia Panta Rhei, n.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
12. November 2023
Darovacia zmluva
19/2023
879,69 € Nezisková organizácia Panta Rhei, n.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
12. November 2023
Darovacia zmluva
18/2023
106,58 € Nezisková organizácia Panta Rhei, n.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
28. August 2023
Zmluva o štúdiu
16/2023
0,00 € Súkromná spojená škola Centrum pre deti a rodiny Púchov
1. August 2023
Zmluva o diela - elektroinštalácia 3. etapa
15/2023
0,00 € SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
13. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
14/2023
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Púchov
19. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
13/2013
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum pre deti a rodiny Púchov
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
11/2023
0,00 € CK Andromeda, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
12. Jún 2023
Darovacia zmluva podľa § 628 Občianskeho zákonníka
12/2023
0,00 € Realdealcyclephile, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
28. Apríl 2023
Vzor dohody o pristúpení
10/2023
0,00 € Xepap, spol.s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
25. Apríl 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
09/2023
Doplnená
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
30. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
A21863214
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum pre deti a rodiny Púchov
30. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
A21863292
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum pre deti a rodiny Púchov
30. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
08/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum pre deti a rodiny Púchov
30. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
A21863492
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum pre deti a rodiny Púchov
14. Marec 2023
Zmluva o výkone supervízie
07/2023
0,00 € Empaty, s. r. o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb odborného pracovníka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
06/2023
0,00 € Jozef Vítek – POLEŠKO Centrum pre deti a rodiny Púchov
27. Január 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
04/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum pre deti a rodiny Púchov
27. Január 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
05/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum pre deti a rodiny Púchov