Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
08/2022
0,00 € Základná odborová organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Detskom domove Centrum pre deti a rodiny Púchov
2. August 2022
Zmluva o dielo
02/2022
0,00 € KOMPLET STAV s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
1. Júl 2022
Zmluva o dielo - elektroinštalácia
001/2022
0,00 € SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
23. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služieb " Potulky časopriestorom 2022"
07/2022
0,00 € Občianske združenie BUBLINA Centrum pre deti a rodiny Púchov
10. Jún 2022
Zmluva o obstaraní zimného tábora
06/2022
0,00 € CK Andromeda Centrum pre deti a rodiny Púchov
25. Apríl 2022
Dohoda o prístúpení k rámcovej dohode
05/2022
0,00 € Úp Déjeuner, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
1. Február 2022
Zmluva o spolupráci podľa § 269 Občianskeho zákonníka
04/2022
0,00 € ZELMIX s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
28. Január 2022
Zmluva o zapožičaní vozidla
2/2022
0,00 € Realdealcyclephile, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
28. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
03/2022
0,00 € Jozef Vítek - Poleško Centrum pre deti a rodiny Púchov
24. Január 2022
Kúpna zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
1576/2022
0,00 € KOPEK Plus, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
24. Január 2022
Zmluva o výkone supervízie
1/2022
0,00 € Empaty, s. r. o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
24. Január 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
35995106/1/22
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Púchov
2. November 2021
Rámcová kúpna zmluva
6/2021
0,00 € ZELMIX s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
13. August 2021
Zmluva o dielo
001/2021
0,00 € SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
7. Júl 2021
Záväzná prihláška na letný zážitkový detský tábor " Návrat hrdinov 2021 "
5/2021
0,00 € občianske združenie BUBLINA Centrum pre deti a rodiny Púchov
30. Jún 2021
Zmluva o obstaraní zájazdu
15989
2 715,79 € CK Slniečko, spol. s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
26. Február 2021
Zmluva o výkone supervízie
05/2021
0,00 € Empaty, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
16. Február 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A16492155
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Púchov
15. Február 2021
Kúpna zmluva o dodávke tovaru podľa § 409 Obchodného zákonníka
02/2021
0,00 € COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Centrum pre deti a rodiny Púchov
15. Február 2021
Rámcová kúpna zmluva
4/2021
0,00 € HÔRKA, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov