Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Prenájom zariadenia a nebytových priestorov
16/24
812,80 € Mestské kultúrne stredisko Základná škola Endre Adyho s vyuč.jazykom maďarským
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-110-00924
1 050,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre Alapiskola
16. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_141 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_141
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre Alapiskola
11. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_141 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_141
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre Alapiskola
6. Október 2023
Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie odborného autorského dohľadu
6/10/2023
0,00 € Gabriel Slávik - GOLD PROJECT Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre Alapiskola
6. Október 2023
Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie odborného autorského dohľadu
06/10/2023
9 600,00 € Gabriel Slávik - GOLD PROJECT Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre Alapiskola
18. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_141 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_141
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre Alapiskola
29. Máj 2023
zmluva o dodávke vody
7/1000200456
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre Alapiskola
30. Jún 2022
ZMLUVA č. D/2022/025 o odohraní divadelného predstavenia
D/2022/025
699,00 € Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai Színház Základná škola Endre Adyho s VJM – Ady Endre AI
27. Jún 2022
Dohoda o prenájme nebytových priestorov
23/2022
0,00 € Mestské kultúrne stredisko ZŠ Endre Adyho
13. Jún 2022
Zmluva o Partnerstve
62/ITA/2022
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre Alapiskola, Adyho 9, Štúrovo
5. Máj 2022
Zmluva o Partnerstve
62/ITA/2022
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre Alapiskola
26. Apríl 2017
Kúpna zmluva
Z201718761_Z
1 449,00 € MultiGo s.r.o. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho