Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
September
2022
DOHODA o uskutočňovaní praktického vyučovania
02/09/2022
0,00 € Gymnázium Jozefa Lettricha Martin Odborné učilište, Martin
8.
September
2022
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku a odbornej praxe
1/9/2022
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Odborné učilište, Martin
30.
August
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.19/2022
01/08/2022
0,00 € Stredná odborná škola Martin Odborné učilište, Martin
15.
Február
2022
Kolektívna zmluva
1/2022
0,00 € ZO OZ PŠaV pri SOŠ obchodu a služieb a OU Odborné učilište, Martin
5.
November
2021
Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov
1/10/2021
0,00 € TransData s.r.o. Odborné učilište, Martin
22.
September
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
30/2021
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Odborné učilište, Martin
10.
September
2021
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku a odbornej praxe
1/9/2021
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Odborné učilište, Martin
15.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí grantu č.021/21-MA
01042021
2 460,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Odborné učilište, Martin
19.
Máj
2021
Zmluva o zabezpečení činnosti na úseku civilnej ochrany
20210501
0,00 € BOZiPo, s.r.o. Odborné učilište, Martin
1.
Apríl
2021
Kolektívna zmluva č. 1/2021
1/2021
0,00 € ZO OZOŠaV pri SOŠ obchodu a služieb a OU Odborné učilište, Martin
26.
Október
2020
Dohoda o osobitnom spôsobe plnenia školskej dochádzky
1/10/2020
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Odborné učilište, Martin
14.
Október
2020
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou OV a OP
1/9/2020
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Odborné učilište, Martin
14.
Október
2020
Dohoda o uskutočňovaní praktického vyučovania
2/9/2020
0,00 € Gymnázium J.Lettricha Odborné učilište, Martin
3.
September
2020
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou OV a OP
1/9/2020
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Odborné učilište, Martin
18.
Máj
2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "Civilnej ochrany"
01/05/2020
0,00 € CO - COMPANY s.r.o. Odborné učilište, Martin
6.
Marec
2020
Kolektívna zmluva 2020
01/01/2020
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Odborné učilište, Martin
4.
Marec
2020
Dodatok č.8 k zmluve zo dňa 01.02.2006
DODATOL č.8 k zmluve č.01022006
0,00 € Gymnázium Jozefa Lettricha, ŠJ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha Odborné učilište, Martin
28.
Október
2019
Dohoda o uskutočňovaní praktického vyučoania
01092019
0,00 € Gymnázium Martin Odborné učilište, Martin
28.
Október
2019
Dodatok č.2 k Zmluve č.35/2018
35/2018 Dodatok č.2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a sluýieb Odborné učilište, Martin
9.
September
2019
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou OV a OP
1/9/2019
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a sluýieb Odborné učilište, Martin
1 2 3 »