Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. November 2023
Poistná zmluva
1/11/2023
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Odborné učilište, Martin
12. Október 2023
DOHODA o osobitnom spôsobe plnenia školskej dochádzky
4/9/2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Odborné učilište, Martin
21. September 2023
Dohoda o uskutočňovaní praktického vyučovania
1/9/2023
0,00 € ZŠ s MŠ Odborné učilište, Martin
21. September 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku a odbornej praxe
2/9/2023
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Odborné učilište, Martin
21. September 2023
Dohoda o uskutočňovaní praktického vyučovania
3/9/2023
0,00 € Gymnázium Odborné učilište, Martin
28. Február 2023
Kolektívna zmluva č.01/2023
01/2023
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri SOŠ obchodu a služieb a OU Odborné učilište, Martin
24. Január 2023
Darovacia zmluva
01/06/2022
0,00 € Nadácia SPP Odborné učilište, Martin
8. December 2022
Rámcová kúpna zmluva
01/11/2022
0,00 € COOP Jednota Martin, spotrebné družstvo Odborné učilište, Martin
9. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá
225/2022
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Odborné učilište, Martin
6. Október 2022
DOHODA o osobitnom spôsobe plnenia školskej dochádzky
04/09/2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Odborné učilište, Martin
29. September 2022
DOHODA o uskutočňovaní praktického vyučovania
03/09/2022
0,00 € ZŠ s MŠ Martin Odborné učilište, Martin
27. September 2022
DOHODA o uskutočňovaní praktického vyučovania
02/09/2022
0,00 € Gymnázium Jozefa Lettricha Martin Odborné učilište, Martin
8. September 2022
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku a odbornej praxe
1/9/2022
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Odborné učilište, Martin
30. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.19/2022
01/08/2022
0,00 € Stredná odborná škola Martin Odborné učilište, Martin
15. Február 2022
Kolektívna zmluva
1/2022
0,00 € ZO OZ PŠaV pri SOŠ obchodu a služieb a OU Odborné učilište, Martin
5. November 2021
Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov
1/10/2021
0,00 € TransData s.r.o. Odborné učilište, Martin
22. September 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
30/2021
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Odborné učilište, Martin
10. September 2021
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku a odbornej praxe
1/9/2021
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Odborné učilište, Martin
15. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí grantu č.021/21-MA
01042021
2 460,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Odborné učilište, Martin
19. Máj 2021
Zmluva o zabezpečení činnosti na úseku civilnej ochrany
20210501
0,00 € BOZiPo, s.r.o. Odborné učilište, Martin