Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2023
Zmluva o účte ČSOB termínovaný vklad
ČSOB2
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
1. August 2023
Zmluva o účte ČSOB termínovaný vklad
ČSOB1
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
12. Máj 2023
Dodatok k zmluve č. ZO/2019Z22748
Dodatok k zmluve č. ZO/2019Z22748
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
24. Apríl 2023
Príloha "A1" Zmluvy "Complete" o posk. služieb el. monitoringu
Príloha "A1"
0,00 € Commander Services s.r.o. Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
18. Apríl 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
0,00 € Pracovná zdravotná služba s.r.o. Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
30. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o aktualizácii programov
Dodatok č. 2
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
1. Marec 2023
Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi
2408896161
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
22. December 2022
Zmluva o výpožičke
45/VZ/2022
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
22. December 2022
Zmluva o výpožičke č. 45/VZ/2022
45/VZ/2022
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad
19. December 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 29.01.2021
1274/2022
0,00 € Mesto Poprad Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad
19. December 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 29. januára 2021
Dodatok č. 2
0,00 € Mesto Poprad Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
14. December 2022
Poistná zmluva ProFi Extra
2408829114
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
18. November 2022
Poistná zmluva ProFi Extr
2408719792
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/04/09545
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Ingrid Anderle
24. August 2022
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 22/2011/P
829/2022
0,00 € Mesto Poprad Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad
23. August 2022
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 22/2011/P
Dodatok č. 4
1,00 € Mesto Poprad Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
22. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/09527
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Peštová Mária
22. August 2022
Zmluva o dielo
2/2022
7 666,67 € Miroslav Galica Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
22. August 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
12 044,90 € Roman Zemančík Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
1. August 2022
Zmluva o dielo
01/2022
0,00 € Helena Glatzová, UPRATOVACÍ SERVIS Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad