Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb prania bielizne
Rámcová dohoda VÚSCH č. 26-2023-RD
265 574,40 € Lavaton s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
13. Marec 2023
Zmluva č. Z/066/23/KN o vykonaní previerky dokumentácie systému enviromentálneho manažérstva, o vykonaní auditu pre recertifikáciu zhody systému kvality s normou ISO 14001:2015 a o dohľadových auditoch pre udržanie certifikátu
Zmluva o službách VÚSCH č. 24-2023-ZoS
4 440,00 € SGS Slovakia spol. s r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
6. Marec 2023
Sublicenčná zmluva
11/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
27. Február 2023
Zmluva o službách - Funkčnosť o Služieb a Aplikácií
Zmluva o službách VÚSCH č. 20-2023-ZoS
7 920,00 € aClub s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
10. Február 2023
Rámcová dohoda na dodanie: ŠZM pre rádiofrekvenčnú abláciu - časť č. 2 - Kliešte pre rádiofrekvenčnú abláciu
Rámcová dohoda VÚSCH č. 17-2023-RD
130 479,72 € ADYTON medical devices SK s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
10. Február 2023
Rámcová dohoda na dodanie: ŠZM pre rádiofrekvenčnú abláciu - časť č. 1 - bipolárne kliešte k rádiofrekvenčnému generátoru
Rámcová dohoda VÚSCH č. 16-2023-RD
98 050,20 € TIMED s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
8. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2023710_Z
181 562,40 € General Electric International (Slovensko), s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
31. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie: Chirurgické dvojzložkové lepidlo na základe hydrogélu
Rámcová dohoda VÚSCH č. 11-2023-RD
143 946,00 € MyDevice s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
25. Január 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
15/2023
1 007,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
25. Január 2023
Zmluva o krátkodobom nájme bytu číslo INV3-45
Nájomná zmluva VÚSCH č. 9-2023-NZ
9 480,00 € Ing. Miroslav Daniš Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
25. Január 2023
Kúpna zmluva
Z2023355_Z
239 316,00 € Siemens Healthcare s. r. o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
23. Január 2023
Kúpna zmluva na dodanie: Systém podpory ruky pacienta
Kúpna zmluva VÚSCH č. 6-2023-KZ
23 800,32 € TransMedica, s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
23. Január 2023
Zmluva č. 15/2023 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Zmluva o poskytovaní služieb VÚSCH č. 5-2023-ZoS
1 007,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
18. Január 2023
Kúpna zmluva na dodanie prístroja: Prístroj pre automatickú kompresiu hrudníka
Kúpna zmluva VÚSCH č. 4-2023-KZ
29 950,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
16. Január 2023
Rámcová dohoda
Z202377_Z
163 498,50 € IMMOMEDICAL CZ s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
12. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie: Punkčná transseptálna ihla
Rámcová dohoda VÚSCH č. 2-2023-RD
77 400,00 € InterMedical Plus, s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
29. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie: Polyetylénové vrecia, sáčky, tašky a vrecká
Rámcová dohoda VÚSCH č. 181-2022-RD
48 252,36 € Mat.obaly, s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
29. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o službách VÚSCH č. 184-2022-ZoS
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
29. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie: Leadless trvalé kardiostimulátory
Rámcová dohoda VÚSCH č. 180-2022-RD
Doplnená
185 960,06 € TIMED s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku VÚSCH č. 179-636-2022-IZ
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice