Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2017-02-07vs4 - Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
188/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
1. September 2023
ZMLUVA O INŠTALÁCII A PREVÁDZKE FOTOVOLTICKEJ ELEKTRÁRNE
187/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
21. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_027 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_027
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola
15. Máj 2023
Dodatok č.006 k Zmluve o dodávke plynu
185/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
3. Máj 2023
Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2023/2024
183/23
0,00 € Zdravo a chutne.com, s.r.o. Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
12. Apríl 2023
Poistná zmluva číslo 2408948631
182/2023
0,00 € Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
13. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
181/2023
0,00 € Mesto Bytča Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
10. Marec 2023
Kolektívna zmluva 2022- 2026
180/2023
0,00 € ZO OZ PŠaV pri ZŠ Ulica mieru 1235, Bytča Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
1. Február 2023
Dohoda o spolupráci
179/2023
0,00 € Centrum poradenstva a prevensie Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPRAVME TO č. 1000062022
178/2022
0,00 € Nadácia SPP Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
2. December 2022
Zmluva o dielo č. 01/2022
01/2022
48 487,75 € Radomír Michálek Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
22. September 2022
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2022
175/2022
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
21. September 2022
Zmluva o poskytnutígrantu č. 145/2022_NIŠ
174/2022
0,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
9. September 2022
Zmluva o poskytovaní jazykového vzdelávania
173/2022
0,00 € SJŠ Bytča Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
8. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
172/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
8. September 2022
Zmluva o poskytnutí grantu č.SEepk22_24
171/2022
0,00 € Nadácia Pontis Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
18. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A2126828
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
27. Apríl 2021
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_170
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
7. Máj 2019
Zmluva o obstaraní vystúpenia
266/2019
90,00 € Hudobné centrum ZŠ Ul. mieru Bytča
11. December 2018
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
358/ITA/2018
Doplnená
22 015,98 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola