Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
21/2024
138 730,37 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
20. Máj 2024
Zmluva o dielo
6/2024
123 843,24 € BaUstav corporation s.r.o. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
16. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
ZO/2024D12414-4
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
24. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 021708032024-1
021708032024-1
0,00 € Démos trade s.r.o. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
15/2024
100,00 € MESTO MICHALOVCE Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 0003/Nadácia VSE/2024
0003/Nadácia VSE/2024
1 500,00 € Nadácia VSE Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
18. Marec 2024
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác č. 5/2024
5/2024 ZoD
11 892,64 € ICL s.r.o. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
15. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 4/2024
4/2024
38 587,30 € SLOVSYSTÉM s.r.o. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
12. Február 2024
Kolektívna zmluva
4/2024
0,00 € ZO OZ PŠaV pri SOŠ technickej v Michalovciach Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
2. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2023
3/2023
2 502,00 € PEKÁREŇ KELPEK s.r.o. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
31. Január 2024
Zmluva o dielo č. 2/2024
Zmluva o dielo č. 2/2024
19 518,00 € P-CONTROL s.r.o. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
22. Január 2024
Zmluva Pracovná zdravotná služba č. 1/2024
1/2024
450,00 € MaPZS s.r.o. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
12. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 0036/Nadácia VSE/2023 zo dňa 20.4.2023
92/2023
0,00 € Nadácia VSE Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
5. December 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
87/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
29. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí právnej pomoci
85/2023
0,00 € JUDr. Mikuláš Pavlik Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
29. November 2023
Zmluva o nájme
ABO - 152581/1/2023
555,30 € Messer Tatragas s.r.o. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
20. November 2023
Darovacia zmluva
84/2023/DZ
256,81 € Rada združenia rodičov pri SOŠT Michalovce Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
15. November 2023
Kúpna zmluva č. 12/2023
12/2023
6 056,00 € Educas s.r.o. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
10. November 2023
Kúpna zmluva č. 10/2023
10/2023
4 680,00 € ALEX kovový školský nábytok, s.r.o. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
10. November 2023
Kúpna zmluva č. 11/2023
11/2023
2 046,96 € Školex, spol. s r. o. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce