Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Dohoda o skončení zmluvy (Komisná zmluva 92/2021)
219/2023
0,00 € IMIKE s.r.o. Košice Región Turizmus
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 0041/16/2023-00173
220/2023
Doplnená
19 000,00 € noemo, s.r.o. Košice Región Turizmus
28. November 2023
Zmluva o kúpe hnuteľných vecí
218/2023
13 776,00 € Rotondo, s.r.o. Košice Región Turizmus
27. November 2023
ZMLUVA o spolupráci pri hodnotení projektov
212/2023
300,00 € Michal Takáč Košice Región Turizmus
27. November 2023
ZMLUVA o spolupráci pri hodnotení projektov
214/2023
300,00 € Ing. Barbora Kováčová Košice Región Turizmus
27. November 2023
ZMLUVA o spolupráci pri hodnotení projektov
215/2023
500,00 € Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD. Košice Región Turizmus
27. November 2023
ZMLUVA o spolupráci pri hodnotení projektov
217/2023
500,00 € Ing. Jana Tóthová Košice Región Turizmus
27. November 2023
ZMLUVA o spolupráci pri hodnotení projektov
213/2023
300,00 € Marcel Šterbák Košice Región Turizmus
27. November 2023
ZMLUVA o spolupráci pri hodnotení projektov
216/2023
500,00 € Mgr. Dominika Tóth, PhD. Košice Región Turizmus
21. November 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu „Umenie na mieste X“
211/2023
600,00 € Mgr. Adrián Kobetič, PhD. Košice Región Turizmus
14. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1041/8/2023/48
210/2023
Doplnená
200 000,00 € Čisté vody Slovenska, o.z. Košice Región Turizmus
10. November 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu „Umenie na mieste X“
209/2023
1 200,00 € Peter Megyeši Košice Región Turizmus
10. November 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu
208/2023
700,00 € Mgr. art. Dorota Kenderová Košice Región Turizmus
9. November 2023
Zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí
207/2023
0,00 € Verejná knižnica Jána Bocatia V Košiciach Košice Región Turizmus
6. November 2023
Dohoda o skončení zmluvy (Komisná zmluva 105/2016)
206/2023
0,00 € Class s.r.o. Košice Región Turizmus
2. November 2023
zmluva o poskytovaní servisných služieb a kontrolnej činnosti na zariadeniach
205/2023
0,00 € IT alarm, spol. s r.o. Košice Región Turizmus
27. Október 2023
Komisionárska zmluva
204/2023
0,00 € Daniela Majorčíková Košice Región Turizmus
25. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
201/2023
3 500,00 € Kontra Košice Región Turizmus
25. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu
202/2023
600,00 € Mgr. Peter Tajkov, PhD. Košice Región Turizmus
25. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu
203/2023
600,00 € Viktória Mravčáková Košice Región Turizmus