Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
104/2024
7 920,00 € BigWay s.r.o. Košice Región Turizmus
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4507/2024/OK-13909 (385/15/2024/7)
102/2024
14 850,00 € OMM s.r.o. Košice Región Turizmus
21. Máj 2024
Zmluva o dielo (filmový turizmus v Košickom kraji)
103/2024
4 583,94 € ARDSYSTÉM s.r.o. Košice Región Turizmus
17. Máj 2024
General contract for the provision of marketing services
101/2024
150 000,00 € SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD. Košice Región Turizmus
14. Máj 2024
Dodatok k licenčnej zmluve a zmluve o poskytovaní súvisiacich služieb
99/2024
0,00 € Ticketware SE Košice Región Turizmus
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o spolupráci
100.2024
9 000,00 € Startitup s.r.o. Košice Región Turizmus
13. Máj 2024
Zmluva o moderovaní
98/2024
400,00 € Mgr. Nikola Koložová Košice Región Turizmus
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4508/2024-13224 (378/15/2024/7)
97/2024
35 000,00 € ART FILM FEST s.r.o. Košice Región Turizmus
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 06946/2024/ORR-13916 (306/21/2024/40)
96/2024
5 000,00 € Obec Štítnik Košice Región Turizmus
10. Máj 2024
Nájomné zmluva a zmluva o spolupráci
14/2024
24,00 € Obec Drnava Košice Región Turizmus
7. Máj 2024
Sublicenčná zmluva
94/2024
0,00 € Ľuboš Grajcár - John the B tour Košice Región Turizmus
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 07051/2024/ORR-14331 (307/21/2024/41)
93/2024
3 000,00 € Obec Veľké Trakany Košice Región Turizmus
7. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "REJOICE"
95/2024
0,00 € Ľuboš Grajcár - John the B tour Košice Región Turizmus
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 07130/2024/ORR14708
92/2024
35 000,00 € Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do severnej Ameriky Košice Región Turizmus
3. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
90/2024
15 000,00 € Jozef Pilát Košice Región Turizmus
3. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
91/2024
15 000,00 € doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD. Košice Región Turizmus
2. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
88/2024
100,00 € Mgr. Art. Michal Machciník, ArtD. Košice Región Turizmus
2. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o spolupráci
86/2024
132,00 € Obec Smižany Košice Región Turizmus
2. Máj 2024
Nájomná zmluva
84.2024
640,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Košice Región Turizmus
2. Máj 2024
Dohoda o spoločnom užívaní lesnej cesty uzatvorená v zmysle
85/2024
384,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Košice Región Turizmus