Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-Q069-511-001-005
36 306,60 € WIX s.r.o. Miestna akčná skupina HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.
6. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-Q069-511-001-004
58 205,68 € Envirobuild s.r.o. Miestna akčná skupina HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.
6. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-Q069-511-001-004
58 205,68 € Envirobuild s.r.o. Miestna akčná skupina HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.
18. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-Q069-512-003-002
44 930,48 € Obec Lemešany Miestna akčná skupina HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.
24. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-Q069-512-001-001
14 949,73 € Obec Kostoľany nad Hornádom Miestna akčná skupina HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.
20. Apríl 2023
DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP- Z-302051Q069-511/512-28 zo dňa 1.8.2019
999/2023
444 263,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Miestna akčná skupina HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.
30. Marec 2021
Zmluva o NFP č. IROP-Z-302051ANX9-511-51
301/2021
82 299,10 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Miestna akčná skupina HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.