Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Január 2024
Zmluva o dodávke elektrickej energie
2023/4
0,00 € Enel Energia Slovenský historický ústav v Ríme
12. December 2023
Zmluva o spolupráci
2023/3
2 475,00 € Trnavská univerzita v Trnave Slovenský historický ústav v Ríme
12. December 2023
Zmluva o spolupráci
2023/2
2 200,00 € OZ Priatelia Bratislavy Slovenský historický ústav v Ríme
30. Apríl 2023
Zmluva o prenájme nehnuteľnosti určenej na iné ako obytné účely
2023/1
0,00 € Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli Slovenský historický ústav v Ríme
19. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
2022/1
500,00 € Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov s.r.o. Slovenský historický ústav v Ríme
17. December 2021
Zmluva o spolupráci
2021/2
Doplnená
1 500,00 € OZ Priatelia Bratislavy Slovenský historický ústav v Ríme
17. December 2021
Zmluva o spolupráci
2021/1
500,00 € Mestská časť Košice-Krásna Slovenský historický ústav v Ríme
8. Január 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20216_Z
1 999,60 € Up Slovensko, s. r. o. Slovenský historický ústav v Ríme
31. December 2020
Darovacia zmluva
2006/7
1 000,00 € Spoločnosť Ježišova Slovenský historický ústav v Ríme
28. Október 2020
Darovacia zmluva
2020/6
1 575,00 € Marián Andrej Pacák Slovenský historický ústav v Ríme
5. Október 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s BOZP
2020/5
0,00 € 3MON, s. r. o. Slovenský historický ústav v Ríme
9. September 2020
Darovacia zmluva
2020/4
300,00 € Daniel Černý Slovenský historický ústav v Ríme
8. September 2020
Zmluva o spolupráci
2020/3
1 000,00 € Mestská časť Košice-Krásna Slovenský historický ústav v Ríme
10. Júl 2020
Darovacia zmluva
2020/2
500,00 € Kristína Šmogrovičová Slovenský historický ústav v Ríme
23. Apríl 2020
Zmluva o výpožičke
Z-1
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenský historický ústav v Ríme
16. December 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201937403_Z
3 010,49 € Up Slovensko, s. r. o. Slovenský historický ústav v Ríme
2. Október 2019
Zmluva o umeleckom výkone
ZUV3
0,00 € Zuzana Klimantová Slovenský historický ústav v Ríme
2. Október 2019
Zmluva o umeleckom výkone
ZUV1
0,00 € Alžbeta Struňáková Slovenský historický ústav v Ríme
2. Október 2019
Zmluva o umeleckom výkone
ZUV2
0,00 € Mikuláš Tuhý Slovenský historický ústav v Ríme
6. December 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201852815_Z
1 899,81 € Up Slovensko, s. r. o. Slovenský historický ústav v Ríme