Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Zmluva č. 60-000160885PO2023 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd....
332023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Litterra, n. o.
6. September 2023
Darovacia zmluva č. 31/2023
312023
0,00 € Mgr. Jozef Balužinský Litterra, n. o.
1. August 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
01720234472023
1 440,00 € NB Consult s. r. o. Litterra, n. o.
20. Júl 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania
01720234502023
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Litterra, n. o.
10. Júl 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o dielo č. 17/2022
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o dielo č. 17/2022
0,00 € Gemersko - malohontské múzeum Rimavská Sobota Litterra, n. o.
14. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 30/2022 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: "Premena Prvého slovenského literárneho gymnázia - Revúca"
252023
Doplnená
2 777 777,03 € Reinter s.r.o. Litterra, n. o.
26. Máj 2023
Príkazná zmluva
22/2023
150,00 € Nikoleta Kollárová Litterra, n. o.
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 20/2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 20/2023
320,00 € Michal Kučerák Litterra, n. o.
26. Máj 2023
Príkazná zmluva
23/2023
150,00 € Mgr. Viktória Valašteková Litterra, n. o.
26. Máj 2023
Príkazná zmluva
21/2023
320,00 € Dorota Jarošová Litterra, n. o.
5. Máj 2023
Čiastková zmluva
192023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Litterra, n. o.
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva
182023
500,00 € Jozef Gorel Litterra, n. o.
5. Apríl 2023
Zmluva o súhlase s realizáciou preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia
0405VSD2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Litterra, n. o.
3. Apríl 2023
Príkazná zmluva č.132023
132023
150,00 € Mgr.Viktória Valašteková Litterra, n. o.
3. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
52023
320,00 € Karolína Voleská Litterra, n. o.
3. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.142023
142023
320,00 € Michal Kučerák Litterra, n. o.
3. Apríl 2023
Zmluva so sprostredkovateľom spsracúvania osobných údajov
152023
0,00 € Nuaktiv s.r.o. Litterra, n. o.
3. Apríl 2023
Príkazná zmluva č.122023
122023
150,00 € Nikoleta Kollárová Litterra, n. o.
3. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
62023
320,00 € Jiří Raiterman Litterra, n. o.
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
162023
1 800,00 € Nuaktiv s.r.o. Litterra, n. o.