Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2022
Dodatok č.1 k Dohode o súčinnosti pri delimitácií autorských práv
24/2022
0,00 € Foresta SK, a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
11. November 2022
Dohoda o súčinnosti pri delimitácií licenčných práv
232022
0,00 € Foresta SK, a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
10. November 2022
Rámcová zmluva o uvádzaní
21
0,00 € LESY Slovenskej Republiky, štátny podnik Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
10. November 2022
Zmluva o udelení licencie
22/2022
0,00 € Foresta SK, a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
8. November 2022
KÚPNA ZMLUVA
11/2022
74 880,00 € PRO AUTO, s.r.o. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
8. November 2022
Dohoda o spolupráci
19
0,00 € Obec Svederník Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
19. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní činnosti odborného lesného hospodára
172022
2 985,00 € Ing. Martin Pirchala, PhD. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
22. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. SAŽP SEI/2022/102
SAŽP SEI/2022/102
227,36 € Slovenská agentúra životného prostredia Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
19. Júl 2022
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb
14/2022
0,00 € Slovak Telekom a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
13. Júl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
12/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
13. Júl 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy o distribučnej sústavy
13/2022
0,00 € Stredoslovenská distribučná a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
13. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2022ZAZ26661-1
0,00 € Osobnyudaj.sk Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
11. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. SAŽP SEI/2022/102
SAŽP SEI/2022/102
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
11. Júl 2022
Zmluva o prevode správy
2/2022
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
29. Jún 2022
Dodatok k hromadnej poistnej zmluve povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla
11-921-72902060
0,00 € UNION poisťovňa a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
29. Jún 2022
Dodatok k hromadnej pistnej zmluve poistenie mot. vozidiel - Havarijné poistenie
Dodatok č. 1 k zmluve 11-951-78901174
0,00 € UNION poisťovňa a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
29. Jún 2022
Poistenie zodpovednosti za škodu
11-319437
0,00 € UNION poisťovňa a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
29. Jún 2022
Poistenie podnikateľských subjektov
11-422401
0,00 € UNION poisťovňa a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
28. Jún 2022
Zmluva o vykonaní činnosti odborného lesného hospodára (OLH)
2022
0,00 € Ing. Martin Pirchala, PhD. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne