Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní monitoringu druhov európskeho významu
Dohoda o spolupráci VYS/03/2024
0,00 € Metod Macek Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
22. Február 2024
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní bezhotovostného nákupu pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet
4/2024
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
22. Február 2024
Dohoda o spolupráci
VYS/02/2024
0,00 € Mgr.Katarína Fričová Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
22. Február 2024
Dohoda o spolupráci
VYS/01/2024
0,00 € Ústav zoológie SAV, v.v.i.,SAV Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
8. Február 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
32024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
11. Január 2024
Zmluva č.232632 08U02
23263208U02
0,00 € Enviromentálny fond Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
10. Január 2024
Z M L U V A č. 232632 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia pr
232632 08U02
1 000 000,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
28. December 2023
Kolektívna zmluva pre rok 2024
KZ pre rok 2024
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Odvorový zväz baní, geológie a naftového priemyslu Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
21. December 2023
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO
301/NLC/2023
0,00 € Národné lesnícke centrum Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
19. December 2023
Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO
34/2023
0,00 € Národné lesnícke centrum Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
16. November 2023
Kúpna zmluva 31/2023
31/2023
40 960,00 € Jozef Danko Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
16. November 2023
Kúpna zmluva 28/2023
28/2023
74 080,00 € Radovan Kováč Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
16. November 2023
Kúpna zmluva 32/2023
32/2023
44 400,00 € Adriana Janečková Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
16. November 2023
Kúpna zmluva 30/2023
30/2023
22 890,00 € AGRO TURIEC s.r.o. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
16. November 2023
Kúpna zmluva 29/2023
29/2023
4 250,00 € VEGA CAMION, s.r.o. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
15. November 2023
Dohoda č. 4/2023 o trvalej starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom používaní
4/2023
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
7. November 2023
ZMLUVA O DIELO
269/NLC/2023
32 400,00 € Národné lesnícke centrum Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
7. November 2023
Kúpna zmluva 27/2023
272023
0,00 € DECURIO, s.r.o. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne