Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Jún
2022
Dodatok k hromadnej poistnej zmluve povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla
11-921-72902060
0,00 € UNION poisťovňa a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
29.
Jún
2022
Dodatok k hromadnej pistnej zmluve poistenie mot. vozidiel - Havarijné poistenie
Dodatok č. 1 k zmluve 11-951-78901174
0,00 € UNION poisťovňa a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
29.
Jún
2022
Poistenie zodpovednosti za škodu
11-319437
0,00 € UNION poisťovňa a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
29.
Jún
2022
Poistenie podnikateľských subjektov
11-422401
0,00 € UNION poisťovňa a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
28.
Jún
2022
Zmluva o vykonaní činnosti odborného lesného hospodára (OLH)
2022
0,00 € Ing. Martin Pirchala, PhD. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
15.
Jún
2022
Poistná zmluva - poistenie majetku podnikateľských subjektov
Poistná zmluva - poistenie majetku podnikateľských subjektov
0,00 € UNION poisťovňa a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
14.
Jún
2022
Hromadná poistná zmluva poistenia motorových vozidiel
11-951-78901174
0,00 € UNION poisťovňa a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
14.
Jún
2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
14.
Jún
2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
19092/22
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
14.
Jún
2022
Hromadná poistná zmluva povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
11-921-72902060
0,00 € UNION poisťovňa a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
12.
Máj
2022
Zamestnávateľská zmluva o DDS
54435340ZA1634
0,00 € NN Tatry Sympatia, d.d.s, a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
27.
Apríl
2022
Zmluva o prevode správy
SAŽP SEP/2022/37
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Správa NP Malá Fatra so sídlom vo Varíne
26.
Apríl
2022
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
1/2022
0,00 € SEVAK a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne