Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
152023
73 000,00 € Radovan Kováč Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
9. Máj 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a licenčná zmluva
142023
0,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
132023
0,00 € Slovak Telekom a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 3/2022 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom používaní
Dodatok č. 1 k Dohode č. 3/2022
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 4/2022 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom používaní
Dodatok č. 1 k Dohode č. 4/2022
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 1/2022 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom používaní
Dodatok č. 1 k Dohode č. 1/2022
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 2/2022 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom používaní
Dodatok č. 1 k Dohode č. 2/2022
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
19. Apríl 2023
KÚPNA ZMLUVA
KÚPNA ZMLUVA 122023
119 000,00 € Radovan Kováč Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
24. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302071CPW8-76-93
689/2023
75 583,09 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
22. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302071CQB2-76-93
688/2023
119 585,92 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
17. Marec 2023
Dohoda o spolupráci pri realizácií ošetrenia chráneného stromu lipa v Rajci
10/2023
0,00 € Mesto Rajec Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služby Telekom SD-WAN Services
9/2023
0,00 € Slovak Telekom a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
23. Február 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o vykonávaní činnosti odborného lesného hospodárstva
Dodatok č.2
0,00 € Ing. Martin Pirchala, PhD. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
17. Február 2023
Dohoda č. 1/2023 o trvalej starostlivosti o pridelené motorové vozidlo a o jeho spoločnom používaní
D-01/2023
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
17. Február 2023
Dohoda č. 2/2023 o trvalej starostlivosti o pridelené motorové vozidlo a o jeho spoločnom používaní
D - 02/2023
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
17. Február 2023
Dohoda č. 3/2023 o trvalej starostlivosti o pridelené motorové vozidlo a o jeho spoločnom používaní
D - 03/2023
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
17. Február 2023
Dohoda o spolupráci
72023
0,00 € Ing.Ján Korňan Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
13. Február 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a licenčná zmluva
52023
0,00 € Kilo Honč, s.r.o. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
13. Február 2023
Zmluva o spolupráci
62023
0,00 € GRANDET s.r.o. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne