Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2023
Zmluva o nájme zbierkových predmetov č.2/2023
SNPMP-2023-024
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
16. Marec 2023
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. SNPMP-2023-21
SNPMP-2023-021
0,00 € Transtav s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
10. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
SNPMP-2023-022
0,00 € obstaráme,s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
7. Marec 2023
Z m l u v a č. SNPMP-2023-17 uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Zákona č 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení
SNPMP-2023-017
0,00 € Transtav s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
3. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA uzavretá v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - SNPMP-2023-020
SNPMP-2023-020
0,00 € Tempus-car s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
3. Marec 2023
Z m l u v a č. SNPMP-2023-18 uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Zákona č 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení :
SNPMP-2023-018
0,00 € Dušan Laboš Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
3. Marec 2023
Z m l u v a č. SNPMP-2023-19 uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Zákona č 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení
SNPMP-2023-19
0,00 € Dušan Laboš Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
21. Február 2023
Protokol č. 00123/2023-OS-0140002/23-00
SNPMP-2023-014
0,00 € Slovenský pozemkový fond Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
21. Február 2023
Protokol č. 00125/2023-OS-0140004/23-00
SNPMP-2023-016
0,00 € Slovenský pozemkový fond Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
21. Február 2023
Protokol č. 00124/2023-OS-0140003/23-00
SNPMP-2023-015
0,00 € Slovenský pozemkový fond Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
17. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných dátových služieb
SNPMP-2023-010
0,00 € Ferdinandy, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
13. Február 2023
Kúpna zmluva uzavretá v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
SNPMP-2023-009
0,00 € Auto ideal, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
2. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
SNPMP-2022-057
Doplnená
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1. Február 2023
D o h o d a o používaní vlastného cestného motorového vozidla
SNPMP-2023-001
0,00 € Juraj Siman Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1. Február 2023
D o h o d a o používaní vlastného cestného motorového vozidla
SNPMP-2023-003
0,00 € Jozef Janoška Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1. Február 2023
D o h o d a o používaní vlastného cestného motorového vozidla
SNPMP-2023-006
0,00 € Ing.Cyril Bábeľa ml Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1. Február 2023
D o h o d a o používaní vlastného cestného motorového vozidla
SNPMP-2023-007
0,00 € Vladimír Pandula Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej