Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
RÁMCOVÁ DOHODA
SNPMP-2023-091
2 800,00 € Ivan Baláž Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
13. September 2023
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve 0592305
SNPMP-2023-090
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
7. September 2023
Z M L U V A č. 232073 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia
SNPMP-2023-089
347 720,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
6. September 2023
Zmluva o dielo
SNPMP-2023-082
0,00 € ADL-Gemer,s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
4. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071CVN1-76-93
2802/2023
168 137,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. August 2023
Z M L U V A č. 232073 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia pr
232073 08U02
347 720,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
9. August 2023
Kúpna zmluva č. SNPMP-2023-71 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 902/III.3/O/OZ/2023
SNPMP-2023-071
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej DI Mihálik s.r.o
31. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 19/2023/20/23
4898/2023/LSR
12 600,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
26. Júl 2023
Zmluva o dielo
SNPMP-2023-067
0,00 € JS Agri s. r. o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
24. Júl 2023
Kúpna zmluva č.19/2023/20/23
SNPMP-2023-066
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik ( OZ Gemer ) Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
30. Jún 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-058
Doplnená
82 380,00 € EURIS PRO-AGRO,s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
30. Jún 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-057
84 192,00 € EURIS PRO-AGRO,s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
29. Jún 2023
Zmluva o dielo
SNPMP-2023-056
0,00 € Miroslav Korytiak Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
23. Jún 2023
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
SNPMP-2023-055
3 160,00 € ADL-Gemer,s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
22. Jún 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a licenčná zmluva
SNPMP-2023-054
0,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
19. Jún 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle ust. § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka
SNPMP-2023-050
0,00 € GRANDEN s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
6. Jún 2023
DOHODA O SPOLOČNEJ HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI uzavretá podľa § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov - Bc. Tímea Gajdošová
SNPMP-2023-048
0,00 € Bc. Tímea Gajdošová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
6. Jún 2023
DOHODA O SPOLOČNEJ HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI uzavretá podľa § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov - Ing. Čizmárová
SNPMP-2023-049
0,00 € Ing. Zuzana Čizmárová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
6. Jún 2023
DOHODA O SPOLOČNEJ HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI uzavretá podľa § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov - Lesana Dolná
SNPMP-2023-047
0,00 € Lesana Dolná Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
5. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná ( Predná Hora 900 )
SNPMP-2023-046
0,00 € Stredoslovenská energetika,a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej