Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
August
2022
Protokol o prechode správy majetku a s tým súvisiacich práv a povinností
SNPMP-2022-011
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
11.
August
2022
Kontrakt č. 119/2022/6.1
SNPMP-2022-010
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
11.
August
2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
SNPMP-012-2022
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
3.
August
2022
Komisionárska zmluva č. 20220002
SNPMP-2022-008
0,00 € Wander Book s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28.
Júl
2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke č. 13/2022
0,00 € Gemersko-malohontské múzeum Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28.
Júl
2022
Zmluva o výpožičke č. 13/2022
SNPMP-2022-006
0,00 € Gemersko-malohontské múzeum Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28.
Júl
2022
Zmluva o výpožičke č. 12/2022
SNPMP-2022-007
0,00 € Gemersko-malohontské múzeum Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28.
Júl
2022
Zmluva o vypožičke
Zmluva o výpožičke č. 12/2022
0,00 € Gemersko-malohontské múzeum Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
20.
Júl
2022
Zmluva o komisionálnom predaji tovaru uzatvorená v zmysle § 577 - § 590 Obchodného zákonníka - TATRAPLAN s.r.o.
SNPMP-2022-005
0,00 € TATRAPLAN s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
20.
Júl
2022
Komisionárna zmluva uzavretá podľa § 577 a nasl. Obchedného zákonníka v platnom znení - SOS/BirdLife Slovensko
SNPMP-2022-003
0,00 € SOS/BirdLife Slovensko Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
20.
Júl
2022
Zmluva o komisionálny predaj č.15 uzatvorená podľa § 577 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov - Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
SNPMP-2022-004
0,00 € Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
19.
Júl
2022
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
SNPMP-2022-002
0,00 € V-LES SR, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
14.
Júl
2022
Zmluva o dielo o vykonaní prác podľa ustanovenia § 536 a následne Obchodného zákoníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami.
SNPMP-2022-001
0,00 € Lesostav Poprad, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
30.
Jún
2022
Poistenie zodpovednosti za škodu
11-319438
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
29.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany
40735214
0,00 € Ing. Ján Jankovič Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
23.
Jún
2022
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2022BBZ26664-1
0,00 € Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
13.
Jún
2022
Poistenie majetku podnikateľských subjektov
11-422406
Doplnená
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
27.
Máj
2022
Hromadná poistná zmluva poistenia motorových vozidiel - havarijné poistenie
11-951-78901175
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
29.
Apríl
2022
Dodatok č.1 k zmluve č. 60-000159280PO2022
60-000159280PO2022
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
26.
Apríl
2022
Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie
54435439
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra bannky, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1 2 »