Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl.Obchodného zákonníka
SNPMP-2024-029
24 850,00 € Bc.Andrej Gašpar Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
6. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVN1-76-93 zo dňa 25.08.2023
704/2024
139 673,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
2. Máj 2024
Kúpna zmluva
SNPMP-2024-025
19 154,17 € Auto Ideal, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
17. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. SNPMP-2024-014
SNPMP-2024-014
13 746,00 € AGEM COMPUTER, spol. s r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo
SNPMP-2024-021
11 890,00 € Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
9. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA
SNPMP-2024-013
61 998,00 € AGROTRADE GROUP spol. s r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
2. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA č.SNPMP-2024-012
SNPMP-2024-012
8 130,00 € Aricoma Systems, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
19. Január 2024
Z M L U V A č. 232664 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia
SNPMP-2024-001
1 000 000,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
11. Január 2024
Z M L U V A č. 232664 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia pr
232664 08U02
1 000 000,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
29. December 2023
Kolektívna zmluva pre rok 2024
SNPMP-2023-131
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Odborový zväz baní, geológie a naftového priemyslu, so sídlom Štefánikovo námestie č. 9, 052 01 Spišská Nová Ves, v mene ktorých koná Podnikový výbor pri ŠOP SR, so sídlom Štefánikovo námestie 9, 052 01 S Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-121
24 272,16 € Ing. Ján Struhár Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-125
30 340,20 € Viera Šintajová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-130
30 340,20 € Branislav Brndiar Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-122
106 553,90 € Ing. Štefan Nižnan Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-123
77 912,32 € Mgr. Martina Rodáková Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-128
24 272,16 € Elena Fórusová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-126
32 038,81 € Danka Rosiarová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-129
30 340,20 € Jaroslav Brndiar Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-127
30 340,20 € Eva Hladíková Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-124
63 228,32 € Mária Ambrózová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej