Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243580_Z
1 590,99 € JURIGA spol. s r. o. Domov pri kríži
22. Apríl 2024
Zamestnávateľská zmluva DDS
DOD8/2024
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Domov pri kríži
22. Apríl 2024
Zamestnávateľská zmluva
DOD9/2024
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Domov pri kríži
22. Apríl 2024
Zamestnávateľská zmluva
DOD10/2024
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Domov pri kríži
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo
DOD7/2024
9 947,00 € Jurakub s.r.o. Domov pri kríži
28. Marec 2024
Memorandum o spolupráci_Domov pri kríži
Memorandum o spolupráci_Domov pri kríži
0,00 € Bratislavské centrum služieb Domov pri kríži
19. Marec 2024
POHAS - Zmluva o dielo č. 6/2024
DOD4/2024
7 000,00 € RETAN s.r.o. Domov pri kríži
13. Marec 2024
Rámcová zmluva o odbere a zneškodnení/zhodnotení odpadu
DOD5/2024
7 000,00 € SLOVbiz s.r.o. Domov pri kríži
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
DOD3/2024
308 187,24 € KLINTON, s.r.o. Domov pri kríži
6. Február 2024
Kúpna zmluva
Z2024652_Z
5 049,95 € JURIGA spol. s r. o. Domov pri kríži
26. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve na dodávku kompletných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb v objekte Domova pri kríži, Dúbravka
DOD1/2024
3 279,94 € KLINTON, s.r.o. Domov pri kríži
25. Január 2024
Darovacia zmluva
2/2024
200,00 € Ing. František Probst Domov pri kríži
25. Január 2024
Darovacia zmluva
1/2024
3 000,00 € Ľudmila Kobližková Domov pri kríži
21. December 2023
Dohoda o právnej pomoci
DPK/794/2023/EPO
0,00 € JUDr. Ondrej Nagy Domov pri kríži
12. December 2023
Darovacia zmluva
DPK/772/2023/EPO
196,56 € Michal Repa Domov pri kríži
12. December 2023
Darovacia zmluva
DPK/771/2023/EPO
7 000,00 € MUDr. Eva Vršanská Domov pri kríži
14. November 2023
Zmluva o výkone stavebného dozoru
DPK/711/2023/EPO
600,00 € Roko&co International, s. r. o. Domov pri kríži
14. November 2023
Zmluva o dielo Vyhotovenie požiarnych prestupov zvislých rozvodov vody a VZT potrubia požiadnodeliacimi stropnými konštrukciami v Domove pri kríži
DPK/709/2023/EPO
36 096,00 € S.L.CONSTRUCT s.r.o. Domov pri kríži
14. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
DPK/708/2023/EPO
0,00 € G&E Trading, a.s. Domov pri kríži
30. Október 2023
Zmluva o dielo na dodanie a inštaláciu elektronickej požiarnej signalizácie
DPK/653/2023/EPO
171 955,08 € ARM - TECH s.r.o. Domov pri kríži