Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu 11-424884
2023/27
6 037,12 € Union poisťovňa, a.s. Domov sociálnych služieb v Stropkove
28. November 2023
Poistná zmluva, postenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 72902417
2023/24
916,00 € UNION poisťovňa, a .s. Domov sociálnych služieb v Stropkove
28. November 2023
Poistná zmluva, Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel 78901449
2023/25
796,64 € UNION poisťovňa, a.s. Domov sociálnych služieb v Stropkove
28. November 2023
Poistná zmluva, Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle 78901437
2023/26
840,00 € UNION poisťovňa, a.s. Domov sociálnych služieb v Stropkove
9. November 2023
Rámcová dohoda na predmet zákazky práčovňa - prostriedky
2023/19
9 900,00 € Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. Domov sociálnych služieb v Stropkove
9. November 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
2023/21
28 000,00 € MILK - AGRO, spol. s. r. o. Domov sociálnych služieb v Stropkove
7. November 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
2023/23
24 000,00 € Horesko, s.r.o. Domov sociálnych služieb v Stropkove
8. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150895510
2023_18
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov sociálnych služieb v Stropkove
3. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
2023_15
20 000,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Domov sociálnych služieb v Stropkove
3. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
2023_16
15 000,00 € Horesko, s.r.o. Domov sociálnych služieb v Stropkove
3. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
2023_13
20 000,00 € Cimbaľák, s.r.o Domov sociálnych služieb v Stropkove
3. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
2023_14
18 000,00 € Cyril Vadoc - BONITTA Domov sociálnych služieb v Stropkove
3. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
2023_12
18 000,00 € Juraj Maťaš - PEKÁREŇ "DOMA" ŠANDAL Domov sociálnych služieb v Stropkove
3. Júl 2023
Zmluva o servise č. 3323-S2023
2023_17
145,00 € ARES, spol. s r.o. Domov sociálnych služieb v Stropkove
21. Jún 2023
Rámcová dohoda - drogéria, pracie, hygienické a čistiace potreby
2023_11
9 900,00 € Ing. Ján Burák, PERFECT Domov sociálnych služieb v Stropkove
19. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve 18-2012
2023_10
59,94 € Centrum zdravia R.B.K. s r. o. MUDr. Korba Domov sociálnych služieb v Stropkove
8. Jún 2023
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 10/2012
2023_9
0,00 € VIVE VALEQU, MUDr. Mária Vatehová Domov sociálnych služieb v Stropkove
5. Jún 2023
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve 9-2010
2023_8
0,00 € LG- STOM spol. s r. o. MUDr. Girašek Domov sociálnych služieb v Stropkove
10. Marec 2023
7_2023 Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke zemného plynu 6303012563
7_2023, Dodatok č.1 k ZDP č. 6303012563
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov sociálnych služieb v Stropkove
9. Marec 2023
Zmluva č. 6_2023 o výkone supervízie
2023_6
2 460,00 € Mgr. Erika Bochinová Domov sociálnych služieb v Stropkove