Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Zmluva o pripojení
09/2024
0,00 € VM Telecom, s.r.o. Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
13. Máj 2024
DODATOK KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE č. 2/2024
08/2024
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku Materská škola Ul. Požiarna 1292 Púchov Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
22. Apríl 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
07/2024
0,00 € PLANTEX, s.r.o. Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
05/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
15. Apríl 2024
ZMLUVA O VYKONANÍ SÚVISLEJ PRAXE ŽIAKOV
04/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
06/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
4. Apríl 2024
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
02/24
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
4. Apríl 2024
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
03/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
29. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva
01/24
0,00 € AG FOODS SK s.r.o. Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
29. December 2023
Dodatok č.3 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu " Dajme spolu gól " v platnom znení
23/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
12. December 2023
Rámcová kúpna zmluva
č. 22/2023
0,00 € Hôrka s.r.o. Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
28. November 2023
Zmluva č.:TN-16-2309-555 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
21/2023
0,00 € GET PROFI s. r. o. Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
24. Október 2023
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení č. 08/16/09/2023/010
20/23
0,00 € Z+M servis a. s. Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
28. September 2023
Kúpna zmluva - rámcová
18/2023
0,00 € ATC-JR,s.r.o. Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
28. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
19/2023
0,00 € INMEDIA,spol.s.r.o. Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
18. September 2023
Zmluva o kúpe a predaji tovaru
17/2023
0,00 € Qualited s.r.o. Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
25. August 2023
Zmluva č. 2023 KGR POP3MŠ PKPO 230 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP Podpora pomáhajúcich profesií 3
16/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
13. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2023/0334
15/2023
2 000,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
14/2023
1 705,00 € Gabriela Podobeňová - Súkromná plavecká škola Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
19. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
13/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IMPLEA) Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov