Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 911/2023
173_2023
5 543 815,20 € Ministerstvo zdravotníctva SR Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 911/2023
911/2023
5 543 815,20 € Ministerstvo zdravotníctva SR Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
4. December 2023
Zmluva o ubytovaní
54_2023_UZ
116,00 € Zubová Nikoleta Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
4. December 2023
Zmluva o ubytovaní
53_2023_UZ
116,00 € Ivániová Alena Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
1. December 2023
Systém angiografický pre podávanie kontrastných látok
154_2023
556 450,28 € Slomed s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
1. December 2023
Polyetylénové vrecia na odpad, mikroténové sáčky a tašky
153_2023
17 810,40 € Vicom s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
29. November 2023
Zmluva č.169_2023
169_2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
29. November 2023
Kúpna zmluva č.157/2023
157/2023
329 670,00 € BLUEMED, s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
29. November 2023
KZ_156/2023
156/2023
318 360,00 € Intes Poprad, s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
28. November 2023
Zmluva o ubytovaní
52_2023_UZ
116,00 € Sečko Ivan Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
27. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312954_Z
52 869,52 € MED - ART, spol. s r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
23. November 2023
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
165_2023
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
22. November 2023
Zmluva o ubytovaní
50_2023_UZ
116,00 € Červená Patrícia Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
22. November 2023
Zmluva o ubytovaní
51_2023_UZ
116,00 € Witmanová Dagmar Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
2. November 2023
Kúpna zmluva
124_2023
476 236,80 € TIMED, s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
2. November 2023
Kúpna zmluva
125_2023
305 985,60 € TIMED, s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
25. Október 2023
Zmluva o ubytovaní
49_2023_UZ
116,00 € Mgr. Nemcová Izolda Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
25. Október 2023
Zmluva o ubytovaní
48_2023_UZ
116,00 € Šuttová Svetlana Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
19. Október 2023
Kúpna zmluva č. 128_2023
128_2023
959 726,00 € ICR SERVICES, s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
19. Október 2023
Kúpna zmluva č. 129_2023
129_2023
1 388 120,00 € ICR SERVICES, s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava