Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2022
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
2/DR
0,00 € Adam Markuš Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
8. August 2022
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
3/DR
0,00 € Vladimír Turček Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
8. August 2022
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
1/CRZ
0,00 € Martin Vlachynský Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
8. August 2022
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
4/DR
0,00 € Marcel Mikolášik Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
10. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
009/2022
0,00 € Dipl. Ing. Hana Križanová – HAN ILLUSTRATION Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
5. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
004/2022
0,00 € kimchi s. r. o. Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
4. Apríl 2022
Zmluva o dielo na poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb
006/2022
0,00 € CleaningSK s.r.o. Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
4. Marec 2022
ZMLUVA O DIELO
002/2022
0,00 € PABY PLUS spol. s r.o. Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
3. Marec 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
005/2022
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
3. Marec 2022
Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie
110002862
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
18. Február 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
001/2022
Doplnená
344 900,00 € Zámocké schody, s.r.o. Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
18. Február 2022
Zamestnávateľská zmluva
5 4 3 4 3 4 6 1 B A 3 2 3 2
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve