Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
Zmluva o Platobnej karte
Zmluva o Platobnej karte
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. "Nadácia mesta Bratislavy"
30. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKOM/108/2022
GPKOM/108/2022
2 000,00 € Vysokoškolské združenie Cesta "Nadácia mesta Bratislavy"
18. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MIMV/263/2022
MIMV/263/2022
2 000,00 € "OZ SME FREEDU" "Nadácia mesta Bratislavy"
18. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MIMV/257/2022
MIMV/257/2022
9 980,00 € Krajanský inštitút "Nadácia mesta Bratislavy"
18. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MIMV/254/2022
MIMV/254/2022
3 000,00 € INEX Slovakia - občianske združenie "Nadácia mesta Bratislavy"
18. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MIMV/251/2022
MIMV/251/2022
10 000,00 € Nadácia Milana Šimečku "Nadácia mesta Bratislavy"
5. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MIMV/273/2022
MIMV/273/2022
1 090,00 € NÁŠ PRIEVOZ "Nadácia mesta Bratislavy"
5. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKOM/121/2022
GPKOM/121/2022
1 190,00 € Račiansky spolok "Nadácia mesta Bratislavy"
5. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MIMV/270/2022
MIMV/270/2022
3 000,00 € Connect o.z. "Nadácia mesta Bratislavy"
5. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MIMV/259/2022
MIMV/259/2022
10 000,00 € Mareena "Nadácia mesta Bratislavy"
21. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/176/2022
GPKULT/176/2022
3 500,00 € Nadácia Cvernovka "Nadácia mesta Bratislavy"
20. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/51/2022
GPKULT/51/2022
3 000,00 € Nadácia Milana Šimečku "Nadácia mesta Bratislavy"
20. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/178/2022
GPKULT/178/2022
2 500,00 € Nadácia Milana Šimečku "Nadácia mesta Bratislavy"
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MIMV/277/2022
MIMV/277/2022
3 000,00 € Next Project s.r.o. "Nadácia mesta Bratislavy"
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MIMV/255/2022
MIMV/255/2022
2 376,00 € Elena Zenkovich ENGECON "Nadácia mesta Bratislavy"
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MIMV/265/2022
MIMV/265/2022
3 000,00 € Rozprávkový Gašparko "Nadácia mesta Bratislavy"
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MIMV/249/2022
MIMV/249/2022
10 000,00 € Nedeľná ukrajinská škola v Bratislave "Nadácia mesta Bratislavy"
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MIMV/258/2022
MIMV/258/2022
3 000,00 € iCan s. r. o. "Nadácia mesta Bratislavy"
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MIMV/267/2022
MIMV/267/2022
2 700,00 € elledanse "Nadácia mesta Bratislavy"
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MIMV/253/2022
MIMV/253/2022
3 000,00 € Modrý anjel / tím krízovej intervencie n. o. "Nadácia mesta Bratislavy"