Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Dodatok č.12 k Zmluve o spolupráci
228/2023
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
27. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
229/2023
0,00 € Márius Pedersen, a.s. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
27. November 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb Dodatok č.1
230/2023
0,00 € Advokátska kancelária Majling&Ninčák, s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
24. November 2023
Rámcová dohoda
227/2023
0,00 € KORAKO plus s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
23. November 2023
Rámcová dohoda
226/2023
0,00 € TatraMed Software, s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
22. November 2023
Zmluva o vykonaní odbornej stáže - MUDr. Marčišová
225/2023
0,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
21. November 2023
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
223/2023
0,00 € Bc. Slavomíra Schmidtová Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
21. November 2023
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
224/2023
0,00 € Stepan Halata Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
16. November 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
221/2023
0,00 € Katarína Valek, rod. Munková Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
16. November 2023
Nájomná zmluva
222/2023
0,00 € Danka Jančovičová Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
10. November 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej stáže - MUDr. Martina Mravcová
219/2023
0,00 € NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
10. November 2023
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
220ˇ2023
0,00 € Mgr. Veronika Hubináková Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
9. November 2023
Dodatok č.6 k Nájomnej zmluve
218/2023
0,00 € Marek Samko Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
9. November 2023
Darovacia zmluva
216/2023
0,00 € Nadácia Križovatka Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
9. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o praktickej výúčbe
217/2023
0,00 € ÚCM Trnava Fakulta zdravotníckych vied Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
8. November 2023
Zmluva o zachovaní mlčanlivosti
213/2023
0,00 € Energotel a.s. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
8. November 2023
Zmluva o výpožičke
214/2023
0,00 € BioVender Slovakia s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
8. November 2023
Rámcová dohoda
215/2023
0,00 € Rehabilitačná nemocnica Hlohovec s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
31. Október 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
212/2023
0,00 € Ľudmila Kováčová Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
30. Október 2023
Nájomná zmluva
211/2023
0,00 € Roman Gondál Nemocnica Alexandra Wintera n. o.