Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Zmluva o praktickej výučbe
86/2023
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
24. Máj 2023
Rámcová dohoda
Z20234335_Z
14 638,80 € KORAKO plus, s. r. o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
23. Máj 2023
Rámcová dohoda
Z20234338_Z
7 198,80 € KORAKO plus, s. r. o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
22. Máj 2023
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - Dr. Ivan Dykun
85/2023
0,00 € Fakultná nemocnica Trnava Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
18. Máj 2023
Zmluva o dielo
84/2023
0,00 € Kreditstav a.s. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
17. Máj 2023
Dodatok č.1 Dohody o zvyšovaní kvalifikácie
83/2023
0,00 € MUDr. Martin Král Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
12. Máj 2023
Dodatok č.25 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
82/2023
0,00 € Union ZP a.s. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
5. Máj 2023
kúpna zmluva
80/2023
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
5. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
81/2023
0,00 € Mgr. Sylvia Moringová Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
4. Máj 2023
Rámcová dohoda
Z20233519_Z
95 100,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
3. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20233399_Z
195 000,00 € KONE s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
3. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 28/OMaVS/2023
28/OMaVS/2023
86,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Nemocnica Alexandra Wintera, n.o.
28. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve 20231800
78/2023
0,00 € Beznoska Slovakia s..r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28. Apríl 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
79/2023
0,00 € Mgr. Andrea Pavkovičová Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28. Apríl 2023
Dodatok č.1 k zmluve 20231800
77/2023
0,00 € Beznoska Slovakia s..r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
21. Apríl 2023
Rámcová dohoda
Z20233011_Z
54 185,76 € ARCHÍV SB, s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
21. Apríl 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
76/2023
0,00 € Darina Kováčová Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
21. Apríl 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
75/2023
0,00 € Jana Laciková Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
21. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme lekárskeho prístroja
73/2023
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
21. Apríl 2023
Licenčná zmluva
74/2023
0,00 € SOFTIP, a.s. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.