Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Dodatok č. 8 k zmluve č. 10NSP2000122
Dodatok č. 8 k zmluve č. 10NSP2000122
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
21. September 2023
Rámcová dohoda
Z20239697_Z
2 112,00 € K&M MEDIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
21. September 2023
Rámcová dohoda
Z20239694_Z
45 180,00 € VOV Trade s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
20. September 2023
Kúpna zmluva č. 47/2023 - InMed Slovakia s.r.o.
47/2023
526 800,00 € InMed Slovakia s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
20. September 2023
Kúpna zmluva č. 48/2023 - Ecolab Gesellschaft mbH
48/2023
33 600,00 € Ecolab Gesellschaft mbH Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
19. September 2023
Dodatok č. 34 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starosltivosti č. 73NSP1000217
Dodatok č. 34 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starosltivosti č. 73NSP1000217
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
14. September 2023
Rámcová dohoda
Z20239562_Z
9 480,00 € K&M MEDIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
13. September 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
67953964MDD3003
0,00 € IQVIA RDS Slovakia, s.r.o., Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
13. September 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
67953964MDD3002
0,00 € IQVIA RDS Slovakia, s.r.o., Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
7. September 2023
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
46/2023
0,00 € STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
7. September 2023
Dohoda o urovnaní č. PD_BON_C/2018
Dohoda o urovnaní č. PD_BON_C/2018
0,00 € SWAN, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
7. September 2023
Dohoda o urovnaní č. GTSS_2010-032(BOJC1)
Dohoda o urovnaní č. GTSS_2010-032(BOJC1)
0,00 € SWAN, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
5. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22610232
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
5. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22610278
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
25. August 2023
Supervízna zmluva č. ST202257 podpora prevádzky IS
ST202257
80 149,90 € STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
Číslo zmluvy: ZM-32592-2023
2 500,00 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
14. August 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo - ENERGOPROJEKT, s.r.o.
0,00 € ENERGOPROJEKT, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
14. August 2023
Dohoda o užívaní verejného priestranstva
45/2023
277,40 € Mesto Bojnice Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
7. August 2023
Zmluva o dielo č. 44/2023
44/2023
4 011,00 € Marián Bencúr Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
4. August 2023
Nájomná zmluva
42/2023
9 416,32 € NIMOTECH, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach