Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
Dohoda o urovnaní sporných práv a povinností
90/2022
0,00 € VITAMED.SK s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
6. December 2022
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania
89/2022
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
2. December 2022
Zmluva o dielo - Osobná dozimetria
VF 2G22-43001-S01
0,00 € VF, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
28. November 2022
Dodatok č. 1 k RD Z202212420_Z
Dodatok č. 1 k RD Z202212420_Z
0,00 € K&M MEDIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
28. November 2022
Dodatok č. 1 k RD Z 202211735_Z
Dodatok č. 1
0,00 € Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
28. November 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode Z202213_Z
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode Z202213_Z
0,00 € Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
28. November 2022
Dodatok č. 1 k RD Z 202211980_Z
Dodatok č. 1 k RD Z 202211980_Z
0,00 € Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
24. November 2022
Rámcová dohoda na dodávku technických a medicinálnych plynov, prenájom prepravných nádob a servis a údržba technického zariadenia
88/2022
0,00 € Air Products, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
22. November 2022
Dodatok č. 28 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.09.2005 a dodatku č. 9 zo dňa 15.03.2010
Dodatok č. 28
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
10. November 2022
Zmluva o poskytovaní informácii z monitorovovania verejných informačných zdrojov
86/2022
1 380,00 € Slovakia Online s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
10. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - GE International (Slovensko), s.r.o.
87/2022
45 000,00 € GE International (Slovensko), s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
9. November 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č. OK30092022Boj
85/2022
0,00 € BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
4. November 2022
Kúpna zmluva - TradeMedical, a.s.
84/2022
47 887,20 € TradeMedical, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
31. Október 2022
Rámcová dohoda
Z202212420_Z
4 440,00 € K&M MEDIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
24. Október 2022
Rámcová dohoda
Z202211978_Z
4 200,00 € Ing. Ladislav Ivanics IL - MED Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
24. Október 2022
Zmluva o odbornej pomoci č. 98/2022/JLF/ŠO
83/2022
0,00 € Jesseniova lekárska fakulta v Martine Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
24. Október 2022
Rámcová dohoda
Z202211735_Z
11 612,40 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
24. Október 2022
Rámcová dohoda
Z202211980_Z
3 325,56 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
21. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202211882_Z
86 040,00 € SURVEYE, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
21. Október 2022
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73ZSDD000212
82/2022
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach