Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231910_Z
16 800,00 € K&M MEDIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
8. Marec 2023
Sublicenčná zmluva
6/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
6. Marec 2023
Sublicenčná zmluva
zmluva 14/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
3. Marec 2023
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/99/23/02/02
D/99/23/02/02
600 266,10 € BFF Central Europe s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
24. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 02/2023
5/2023
Doplnená
0,00 € Ing. Jana Široká - CYKLOKÁVA Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
23. Február 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73ZSDD000212
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73ZSDD000212
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
21. Február 2023
Zmluva o výkone odbornej zdravotnej starostlivosti
4/2023
0,00 € MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
16. Február 2023
Kúpna zmluva
Z2023950_Z
11 517,60 € EKOKROK s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
16. Február 2023
Kúpna zmluva
Z2023945_Z
6 840,00 € EKOKROK s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
13. Február 2023
Dohoda o spolupráci
3/2023
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
8. Február 2023
Dodatok č. 32 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73NSP1000217
Dodatok č. 32 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73NSP1000217
0,00 € DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
7. Február 2023
Dodatok č. 24 k zmluve o poskytovaní zdravotnej stasrostlivosti č. 3008NSP2000117
Dodatok č. 24 k zmluve o poskytovaní zdravotnej stasrostlivosti č. 3008NSP2000117
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
23. Január 2023
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
2/2023
271,00 € Linde Gas, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
23. Január 2023
Dodatok č. 1 ku KZ č. Z202211882_Z
Z202211882_Z
0,00 € SURVEYE, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služby
3/2023
5 000,00 € Debitum, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služby
02/2023
5 000,00 € Debitum, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
12. Január 2023
Zmluva o dodávkach zdravotníckeho vybavenia Exdia 1104086/2/2022
1104086/2/2022
0,00 € Axon Lab spol. s r. o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
10. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
1/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
4. Január 2023
Dodatok č. 2 k zmluve z 28.02.2013 o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby
Dodatok č. 2 k zmluve z 28.02.2013 o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby
0,00 € ALW, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
3. Január 2023
Kúpna zmluva
Z202215684_Z
30 600,00 € Eurolab Lambda a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach