Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106235/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bijacovce
9. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej ciete evidenčné číslo 1000290622 zo dňa 20.07.2022
36/2024
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Bijacovce
7. Máj 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 03079/2023-PKZO-K40032/23.00-18/2024
35/2024
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Bijacovce
10. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
27/2024
0,00 € Peter Klešč - KLEŠČ Obec Bijacovce
26. Marec 2024
Poistná zmluva § 54c
24/2024
150,00 € Komunálna poisťovňa Obec Bijacovce
22. Marec 2024
Zmluva č. 324 0922 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzaatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
22/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bijacovce
26. Február 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 03079/2023-PKZO-K40032/23.00
18/2024
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Bijacovce
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJT5 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Bijacovce
877/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Bijacovce
30. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
12/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunitky Obec Bijacovce
29. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 4/IBV/2023
10/2024
0,00 € Zuzana Sakmárová Obec Bijacovce
26. Január 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
09/2024
1 000,00 € Ing. Vladimír Vaščák Obec Bijacovce
24. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 5/IBV/2023 uzatvorený podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
07/2024
0,00 € Terézia Zajacová Obec Bijacovce
24. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 6/IBV/2023 uzatvorený podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
08/2024
0,00 € Marián Kollár Obec Bijacovce
18. Január 2024
Zamestnávateľská zmluva
06/2024
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Obec Bijacovce
18. Január 2024
Zamestnávateľská zmluva
05/2024
0,00 € NN Tatary - Sympatia, d.d.s., a.s. Obec Bijacovce
12. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmlu o poskytovaní servisu zo dňa 22.03.2022
03/2024
96,00 € DANY - ALARM s.r.o. Obec Bijacovce
19. December 2023
Kúpna zmluva 6/IBV/2023
109/2023
4 800,00 € Marián Kollár Obec Bijacovce
19. December 2023
Dohoda č. 23/36/054/1247
105/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Bijacovce
19. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
104/2023
0,00 € ELEKOS Obec Bijacovce
19. December 2023
Kúpna zmluva 5/IBV/2023
108/2023
0,00 € Terézia Zajacová Obec Bijacovce