Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJT5 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Bijacovce
877/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Bijacovce
30. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
12/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunitky Obec Bijacovce
29. Január 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 4/IBV/2023
10/2024
0,00 € Zuzana Sakmárová Obec Bijacovce
26. Január 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
09/2024
1 000,00 € Ing. Vladimír Vaščák Obec Bijacovce
24. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 5/IBV/2023 uzatvorený podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
07/2024
0,00 € Terézia Zajacová Obec Bijacovce
24. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 6/IBV/2023 uzatvorený podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
08/2024
0,00 € Marián Kollár Obec Bijacovce
18. Január 2024
Zamestnávateľská zmluva
06/2024
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Obec Bijacovce
18. Január 2024
Zamestnávateľská zmluva
05/2024
0,00 € NN Tatary - Sympatia, d.d.s., a.s. Obec Bijacovce
12. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmlu o poskytovaní servisu zo dňa 22.03.2022
03/2024
96,00 € DANY - ALARM s.r.o. Obec Bijacovce
19. December 2023
Kúpna zmluva 6/IBV/2023
109/2023
4 800,00 € Marián Kollár Obec Bijacovce
19. December 2023
Dohoda č. 23/36/054/1247
105/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Bijacovce
19. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
104/2023
0,00 € ELEKOS Obec Bijacovce
19. December 2023
Kúpna zmluva 5/IBV/2023
108/2023
0,00 € Terézia Zajacová Obec Bijacovce
6. December 2023
Zmluva o pripojení k IS DCOM
ZL-2023-087
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Bijacovce
6. December 2023
Licenčná zmluva
102/2023
0,00 € STAR production, s.r.o. Obec Bijacovce
6. December 2023
Dodatok č. 18 k zmluve č. 2/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Bijacovce
101/2023
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Bijacovce
20. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec
98/2023
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Bijacovce
20. November 2023
00328961
99/2023
0,00 € Obec Bijacovce Obec Bijacovce
13. November 2023
Kúpna zmluva 3/IBV/2023
95/2023
9 378,00 € Peter Vitkovský Obec Bijacovce
13. November 2023
Zaradenie motorového vozidla do súboru
97/2023
0,00 € Komunálna poistovňa Obec Bijacovce