Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
August
2022
Kúpna zmluva 16/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
16/IBV/123/2022
8 952,00 € Ing. Michal Ľorko Obec Bijacovce
10.
August
2022
Kúpna zmluva 2/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
2/IBV/124/2022
9 522,00 € Alojz Šiškovič Obec Bijacovce
3.
August
2022
Kúpna zmluva 9/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
9/IBV/120/2022
705,60 € JUDr. Jozef Kačica Obec Bijacovce
29.
Júl
2022
Kúpna zmluva 20/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
20/IBV/118/2022
2 598,75 € Anna Nováková Obec Bijacovce
29.
Júl
2022
Kúpna zmluva 18/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
18/IBV/117/2022
2 598,75 € Ján Eliáš Obec Bijacovce
27.
Júl
2022
Kúpna zmluva 21/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
21/IBV/116/2022
5 197,50 € Mgr. Eva Pavluvčíková Obec Bijacovce
25.
Júl
2022
Kúpna zmluva 27/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
27/IBV/113/2022
10,28 € Alžbeta Kožárová Obec Bijacovce
25.
Júl
2022
Kúpna zmluva 27/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
28/IBV/114/2022
10,28 € Alena Krajníková Obec Bijacovce
25.
Júl
2022
Kúpna zmluva 15/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
15/IBV/115/2022
6 714,00 € Ján Kožár Obec Bijacovce
21.
Júl
2022
Kúpna zmluva 10/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
10/IBV/112/2022
9 384,00 € Juraj Simčák Obec Bijacovce
20.
Júl
2022
Kúpna zmluva 7/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
7/IBV/111/2022
8 598,54 € Anastázia Kalinajová Obec Bijacovce
19.
Júl
2022
Kúpna zmluva 3/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
3/IBV/108/2022
9 426,00 € MVDr. Jozef Pentrák Obec Bijacovce
19.
Júl
2022
Kúpna zmluva 13/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
13/IBV/107/2022
14 859,00 € Ing. Marián Kalinay Obec Bijacovce
19.
Júl
2022
Kúpna zmluva 11/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
11/IBV109/2022
8 850,00 € Ing. Dušan Tatarko Obec Bijacovce
18.
Júl
2022
Kúpna zmluva 8/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
8/IBV/106/2022
4 410,00 € Ondrej Jarab Obec BIjacovce
15.
Júl
2022
Kúpna zmluva 1/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
1/IBV/104/2022
9 522,00 € Ján Matvej Obec Bijacovce
15.
Júl
2022
Kúpna zmluva 4/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
4/IBV/105/2022
2 646,00 € Alena Pivovarničková Obec Bijacovce
12.
Júl
2022
Zmluva č. 532/2022/OPR o poskytnutí dotácie
103/2022
3 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Bijacovce
8.
Júl
2022
ZMLUVA č. 532/2022/OPR o poskytnutí dotácie
532/2022/OPR
3 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Bijacovce
13.
Jún
2022
Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke elektriny
0231/2022
0,00 € Magna Energia a. s. Obec Bijacovce
1 2 3 4 »