Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Zmluva
001/2024
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Mudrovce
22. Máj 2023
Zmluva o dielo
13/2023
0,00 € Vranovský útulok pre psov Obec Mudrovce
14. Apríl 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT—2023—0329
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Mudrovce
3. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070APV1
309070APV1
30 060,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Mudrovce