Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNÉHO VODOVODU Č. ZOP 32/1010/2008 BVS
DODATOK Č. 6
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Pernek
18. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091CXT9-91-108
46 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pernek
14. September 2023
DOTATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
bez čísla
0,00 € Mgr. Ľubomíra Hlohincová, rod. Hlohincová Obec Pernek
24. August 2023
Havarijné poistenie AUTOMAX
2409178478
263,48 € Generali Poisťovňa Obec Pernek
24. August 2023
Havarijné poistenie AUTOMAX
2409178442
768,40 € Generali Poisťovňa Obec Pernek
21. August 2023
Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSE0831201503
ZSE0831201503
0,00 € TEKOS spol. s r.o. Obec Pernek
15. August 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103216/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Pernek
9. August 2023
Zmluva o dielo č. 2/2023
2/2023
3 880,00 € Peter Zámečník Obec Pernek
7. August 2023
Zmluva č. 3/2023 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Pernek
3/2023
2,00 € Adela Poláková, rod. Holáková Obec Pernek
24. Júl 2023
ZMLUVA O DODÁVKE PLYNU
P0293/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Pernek
21. Júl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
bez čísla
3 169,92 € Mgr. Ľubomíra Hlohincová, rod. Hlohincová Obec Pernek
21. Júl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
bez čísla
8 611,00 € Tibor Šághy, rod. Šághy a Eva Šághyová, rod. Boťánková Obec Pernek
28. Jún 2023
ZMLUVA č. 323 0017 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3230017
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana S Obec Pernek
22. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení Ochrany pred požiarmi
bez čísla
35,00 € BOZPEX s.r.o. Obec Pernek
22. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
bez čísla
35,00 € Ján Kimlička - BOZPEX Obec Pernek
13. Jún 2023
Mandátna zmluva
2023/P0000011
0,00 € ANSVO s. r. o. Obec Pernek
26. Máj 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
102542/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Pernek
3. Máj 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o výkupe použitého jedlého oleja a tukov zo dňa 3.4.2013.
bez čísla
0,00 € Ladisco s.r.o. Obec Pernek
28. Apríl 2023
Povinné zmluvné poistenie
2408979759
126,32 € Generali Poisťovňa Obec Pernek
24. Apríl 2023
Zmluva o dielo
1/2023
8 520,00 € Jozef Hackl Obec Pernek