Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-NR-VO-198-077/2022
KRHZ-NR-VO-198-077/2022
0,00 € MV SR Obec Prašice
23. Január 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-NR-VO-195-011/2022
KRHZ-NR-VO-195-011/2022
0,00 € MV SR Obec Prašice
18. Január 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98152/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Prašice
16. Január 2023
Dodatok č. 8 k zmluve č. 7/2012 o odbere a zneškodnení odpadu skládkovaním
Dodatok č. 8 k zmluve č. 7/2012
0,00 € Skládka komunálneho odpadu Bojná s.r.o. Obec Prašice
5. Január 2023
Darovacia zmluva č. ZML-3-63/2021-230
ZML-3-63/2021-230
609,60 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Prašice
4. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2019/TO
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2019/TO
0,00 € ARRIVA NITRA a.s. Obec Prašice
7. December 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-195-011/2022
KRHZ-NR-VO-195-011/2022
47 837,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Prašice
2. December 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-198-077/2022
KRHZ-NR-VO-198-077/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Prašice
1. December 2022
Zmluva č. 8/1000192323
8/1000192323
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany Obec Prašice
22. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - odvoz a zhodnotenie kalu ČOV
Zmluva o poskytovaní služieb - odvoz a zhodnotenie kalu ČOV
0,00 € BIOSAN Consult, s.r.o. Obec Prašice
11. November 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 6303020465
6303020465
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Prašice
8. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZoD152/2022/08431
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZoD152/2022/08431
0,00 € COLAS Slovakia a.s. Obec Prašice
31. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/07334/002
VP/22/07334/002
0,00 € SOZA Obec Prašice
26. Október 2022
Kúpna zmluva KZ/2022
Kúpna zmluva KZ/2022
20 648,14 € Škola.sk, s.r.o. Obec Prašice
21. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
Zmluva o poskytnutí podpory
14 520,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Prašice
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2022/184
14 520,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Prašice
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04450
22-514-04450
1 300,00 € Fond na podporu umenia Obec Prašice
15. August 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1 900,00 € N.M.-Audit s.r.o. Obec Prašice
19. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry č. 1368/2022/OKaŠ
1368/2022/OKaŠ
1 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Prašice
15. Júl 2022
Z M L U V A č. 1368/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
1368/2022/OKaS
1 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Prašice