Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Jún
2022
Zmluva o dodaní tovarov
Zmluva o dodaní tovarov
14 982,00 € NITRANET s.r.o. Obec Prašice
27.
Jún
2022
Licenčná zmluva
Licenčná zmluva
177,84 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Prašice
8.
Jún
2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2021-0481
ZLP-VT-2021-0481
0,00 € DEUS Obec Prašice
6.
Jún
2022
Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/07334/001
VP/22/07334/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Prašice
30.
Máj
2022
Mandátna zmluva č. 2022/000031
2022/000031
1 494,00 € Michal Slovák Obec Prašice
3.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
322 0213
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Prašice
27.
Apríl
2022
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve
Dodatok č. 2
0,00 € SlužbyTop s.r.o. Obec Prašice
27.
Apríl
2022
Dodatok k poistnej zmluve č. 2408468756
Dodatok k poistnej zmluve č. 2408468756
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Prašice
20.
Apríl
2022
Poistná zmluva
2408468756
2 052,00 € Generali Poisťovňa Obec Prašice
2.
Marec
2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
92575/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Prašice
26.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-24-010/2021
KRHZ-NR-VO-24-010/2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Prašice
4.
Marec
2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001788-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001788-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Prašice
29.
Apríl
2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-154-011/2020
KRHZ-NR-VO-154-011/2020
67 770,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Prašice
18.
Marec
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071ABK4 zo dňa 12. marca 2020
556/2020
15 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Prašice
21.
Február
2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002759 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2019-002759
10 513,12 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Prašice
2.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
1199/2019
20 000,00 € Úrad vlády SR Obec Prašice
20.
November
2019
Zmluva č.6/NR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
OU-NR-OO-2019/018175
6 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Nitra Obec Prašice
17.
September
2019
Zmluva o výpožičke
OU_TO_ZM_OKR-2019/009041-029_2019
8 617,85 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR Obec Prašice
20.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
277/2019
10 000,00 € Úrad vlády SR Obec Prašice
1.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134280 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134280 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Prašice
1 2 3 4 »