Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2023
Zmluva o dielo č. 4/2023/R
4/2023/R
7 784,63 € Eduard Bečka - ELMA Obec Prašice
19. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DAC7-91-108
3623/2023
62 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Prašice
9. Október 2023
Zmluva o dielo č. 3/2023/UPO
3/2023/UPO
18 960,00 € Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA Obec Prašice
28. September 2023
Zmluva o NFP č. IROP-Z302091DAC7-91-108
IROP-Z302091DAC7-91-108
62 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Prašice
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1746/2023/OSČ
1746/2023/OSČ
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Prašice
11. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2023
0,00 € KRIKU-THERMMONT, s.r.o. Obec Prašice
28. August 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/07334/002
VP/23/07334/002
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Prašice
11. August 2023
Zmluva č. 3230222 o poskytnutí dotácie
3230222
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Prašice
11. August 2023
Zmluva o vykonaní hudobnej produkcie č. 2-2023
2/2023
450,00 € Martina Bujnová Obec Prašice
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04279
23-514-04279
1 200,00 € Fond na podporu umenia Obec Prašice
17. Júl 2023
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
0,00 € WEBY GROUP s.r.o. Obec Prašice
14. Júl 2023
Zmluva č. 636/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
636/2023/KULTaCR
500,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Prašice
7. Júl 2023
Zmluva č. 534/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
534/2023/ŠKOLaŠ
500,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Prašice
18. Máj 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20199713
RA-SNCA-20199713
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Prašice
18. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
14,50 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Prašice
17. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 2/2023
2/2023
19 080,00 € Lamikra s.r.o. Obec Prašice
17. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023
1/2023
29 386,80 € KRIKU-THERMMONT, s.r.o. Obec Prašice
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € O2 Slovakia s.r.o. Obec Prašice
11. Apríl 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/07334/001
VP/23/07334/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Prašice
29. Marec 2023
Poistná zmluva č. 2408948606
2408948606
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Prašice