Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Február 2021
Zmluva o výpožičke
42/2021
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
11. Október 2018
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
29/2018
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
15. December 2017
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_159/2017
IVES_ZM_R-159-2017_2017
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
23. Máj 2014
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Spr. 591/2014
0,00 € Okresný súd Považská Bystrica Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
13. Apríl 2012
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
28/2012
25 498,17 € Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici