Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Licenčná zmluva
2022/12/0003
350,00 € Karol Srnec Bratislavská organizácia cestovného ruchu
6. December 2022
Zmluva o spolupráci
2022/13/0008
0,00 € Mgr. Lucia Prazňáková Bratislavská organizácia cestovného ruchu
6. December 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní mobilných telekomunikačných služieb
2022/12/0004
5 688,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Bratislavská organizácia cestovného ruchu
5. December 2022
Licenčná zmluva
2022/12/0002
400,00 € Michal Lachkovič Bratislavská organizácia cestovného ruchu
1. December 2022
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
2022/12/0001
0,00 € Nunofia s.r.o. Bratislavská organizácia cestovného ruchu
30. November 2022
Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
2022/11/0007
150,00 € JUDr. Pavol Torňoš, advokát Bratislavská organizácia cestovného ruchu
29. November 2022
Rámcová dohoda o dodaní reklamných predmetov
2022/11/0006
42 000,00 € Attack Promotion s.r.o. Bratislavská organizácia cestovného ruchu
24. November 2022
Dodatok č. 1 k Dohode o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
2022/11/0005
39 600,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Bratislavská organizácia cestovného ruchu
11. November 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. Z/BTS/DOP-KAK/251/2017
2022/11/0004
5 256,43 € Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) Bratislavská organizácia cestovného ruchu
10. November 2022
Zmluva o spolupráci
2022/13/0007
0,00 € Mgr. Natália Šupolová Bratislavská organizácia cestovného ruchu
9. November 2022
Zmluva na nákup vysielacieho času
2022/11/0003
50 000,00 € Media RTVS, s.r.o. Bratislavská organizácia cestovného ruchu
9. November 2022
Zmluva na nákup vysielacieho času
2022/11/0002
10 000,00 € Media RTVS, s.r.o. Bratislavská organizácia cestovného ruchu
7. November 2022
Zmluva o spolupráci
2022/11/0001
9 000,00 € FIJET SLOVAKIA, občianske združenie Bratislavská organizácia cestovného ruchu
27. Október 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských služieb
2022/10/0008
24 195,00 € Agentúra VKM, s.r.o. Bratislavská organizácia cestovného ruchu
26. Október 2022
Zmluva o výpožičke
2022/10/008
0,00 € Národná banka Slovenska Bratislavská organizácia cestovného ruchu
25. Október 2022
Zmluva o dielo
2022/10/0007
11 160,00 € HBH Projekt spol, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Bratislavská organizácia cestovného ruchu
19. Október 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022/10/006
58 200,00 € 4.0, s.r.o. Bratislavská organizácia cestovného ruchu
14. Október 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022/10/0002
0,00 € Róber Mankovecký Bratislavská organizácia cestovného ruchu
10. Október 2022
Licenčná zmluva, Zmluva o poskytnutí zákazníckej podpory
2022/10/0001
6 000,00 € Simpleview LLC Bratislavská organizácia cestovného ruchu
29. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
2022/09/0018
0,00 € Národná banka Slovenska Bratislavská organizácia cestovného ruchu