Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Poklopy na kanalizačné šachty
KP/494/2023/BVS
152 883,96 € SUNOB Invest, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
8. Jún 2023
Poklopy na kanalizačné a vodovodné šachty Časť 1: Poklopy pre verejné vodovody
KP/486/2023/BVS
246 647,58 € SUNOB Invest, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
ZOS/515/2023/BVS
840,00 € Maltézska pomoc Slovensko Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
7. Jún 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
KP/516/2023/BVS
100,00 € Mesto Pezinok Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
7. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
VB/368/2023/BVS
0,00 € EURO INVEST Development, s. r. o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
7. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
VB/1072/2022/BVS
0,00 € Obec Zohor Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
6. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
BVB/356/2023/BVS
0,00 € púpavy Bernolákovo, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
6. Jún 2023
Servis a údržba prístrojov dodaných fy Amedis s.r.o.
ZOPS/398/2023/BVS
48 000,00 € AMEDIS spol. s r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
6. Jún 2023
Servis čerpadiel Grundfos
ZOPS/410/2023/BVS
57 600,00 € FERRMONT, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
6. Jún 2023
Vypracovanie modelu vodovodnej siete Senického skupinového vodovodu
ZOD/497/2023/BVS
32 400,00 € DHI SLOVAKIA, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
6. Jún 2023
Vypracovanie posúdenia a návrhu možných riešení zásobovania vodou v vodovodu Dubová na podklade modelu vodovodnej siete podhorského skupinového obci
ZOD/487/2023/BVS
11 880,00 € DHI SLOVAKIA, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
5. Jún 2023
Zmluva o zriadení a zrušení vecného bremena
VB/320/2023/BVS
7 830,00 € Bratislavský samosprávny kraj Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
5. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
ZOS/485/2023/BVS
1 680,00 € ANGLIČÁK s. r. o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
5. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
286502952300 VB/300/2023/BVS
578,44 € Hlavné mesto SR Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
5. Jún 2023
Hydrotechnické posúdenia a služby spojené s hydraulickým modelovaním prostredníctvom nástrojov DHI MIKE URBAN +
ZOPS/455/2023/BVS
72 000,00 € DHI SLOVAKIA, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
2. Jún 2023
Servis a údržba prístrojov Agilent dodaných fy HermesLabSystems, s.r.o.
ZOPS/349/2023/BVS
42 000,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
1. Jún 2023
nEKOnečne udržateľný Kaufland Detský festival
ZOS/484/2023/BVS
840,00 € 8PR s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
1. Jún 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti_BVS
123/2023
0,00 € Mesto Pezinok Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZOD/421/2023/BVS
166 235,48 € TuCon, a. s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
1. Jún 2023
Medzinárodný deň detí
ZOS/503/2023/BVS
840,00 € Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.