Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Poskytnutie cisterny s pitnou vodou
ZOS/418/2024/BVS
1 848,00 € NA-TURE Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
23. Máj 2024
Poskytnutie cisterny s pitnou vodou
ZOS/408/2024/BVS
924,00 € Občianske združenie Amazonky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
23. Máj 2024
Dodávka a montáž závitkového dopravníka YBA 1850 pozícia č.13 ČOV Petržalka
ZOD/371/2024/BVS
164 700,00 € FERRMONT, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
23. Máj 2024
Poskytnutie cisterny s pitnou vodou
ZOS/411/2024/BVS
924,00 € SPORT RETRO, s. r. o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
22. Máj 2024
Nákup monitorovacích zariadení – skener objektov verejnej kanalizácie
KP/374/2024/BVS
23 040,00 € Radeton SK s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
KP/197/2024/BVS
77 600,00 € Mária Gašpariková a Ing. Milan Karkoška Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
22. Máj 2024
Dodanie a montáž sadrokartónového akustického podhľadu
ZOD/381/2024/BVS
12 691,54 € LENGEL, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
22. Máj 2024
Poskytnutie cisterny s pitnou vodou
ZOS/409/2024/BVS
3 696,00 € Slovenská kanoistika Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
21. Máj 2024
Zmluva o Platobnej karte
OST/415/2024/BVS
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
20. Máj 2024
Odvoz odpadových vôd z poškodeného potrubia verejnej kanalizácie na Hollého ulici v Holíči
ZOPS/324/2024/BVS
64 800,00 € Farma MLS s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
17. Máj 2024
Letná údržba areálov BVS - Kosenie trávnatých porastov : Kosenie Záhorie
ZOPS/349/2024/BVS
145 164,31 € Záhradný Servis Senica, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. VB/174/2024/BVS
088-24-09-1
0,00 € Obec Dunajská Lužná Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a PEPI s.r.o.
15. Máj 2024
Servisná zmluva na zariadenia Transmisie pre DČOV
ZOPS/330/2024/BVS
390 000,00 € Transmisie engineering a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
14. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby
BP 4/40301/2024 BVS
0,00 € Športové centrum polície Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
13. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke a distribúcii elektrickej energie č. 020/2024/OT
OST/366/2024/BVS
0,00 € Slovenská plavba a prístavy a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
13. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke a distribúcii elektrickej energie č. 021/2024/OT
OST/367/2024/BVS
0,00 € Slovenská plavba a prístavy a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
10. Máj 2024
Poskytnutie cisterny s pitnou vodou
ZOS/384/2024/BVS
924,00 € Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
10. Máj 2024
Letná údržba areálov BVS - Kosenie trávnatých porastov : Kosenie Bratislava a Kosenie Bratislava okolie
ZOPS/350/2024/BVS
227 043,49 € Qclean, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
9. Máj 2024
Poskytnutie cisterny s pitnou vodou
ZOS/380/2024/BVS
924,00 € Bratislavský zväz malého futbalu, o. z. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
9. Máj 2024
Poskytnutie cisterny s pitnou vodou
ZOS/379/2024/BVS
924,00 € Beháme srdcom o.z. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.