Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby v oblasti civilnej obrany
2/2024
0,00 € Ing. Milan Chamula Zariadenie sociálnych služieb Libertas
29. Január 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o bežnom účte
Dodatok č.2 k Zmluve o bežnom účte , 7812
0,00 € Štátna pokladnica Zariadenie sociálnych služieb Libertas
29. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte 7855
0,00 € Štátna pokladnica Zariadenie sociálnych služieb Libertas
29. Január 2024
Dodatok č.3 K Zmluve o bežnom účte
Dodatok č.3 k Zmluve o bežnom účte , 7847
0,00 € Štátna pokladnica Zariadenie sociálnych služieb Libertas
29. Január 2024
Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte , 7820
0,00 € Štátna pokladnica Zariadenie sociálnych služieb Libertas
29. Január 2024
Dodatok č.1 o Zmluve o bežnom účte
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte, 7839
0,00 € Štátna pokladnica Zariadenie sociálnych služieb Libertas
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
489
0,00 € Ifase Iyen Omoragbon Zariadenie sociálnych služieb Libertas
23. Január 2024
Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru
112/24
1 120,00 € Kimberly-Clark, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Libertas
10. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny
3908/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Domov sociálnych služieb LIBERTAS
18. December 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
486
Doplnená
0,00 € Ifase Iyen Omoragbon Domov sociálnych služieb LIBERTAS
18. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
10020319
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov sociálnych služieb LIBERTAS
13. December 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu p. Marekovi Drkošovi
244/23
0,00 € Drkošová Danica Domov sociálnych služieb LIBERTAS
11. December 2023
Manátna zmluva činnosť autorizovaného bezp.technika
485
840,00 € Ing.Ján Grendel Domov sociálnych služieb LIBERTAS
20. November 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2023/BB2081
0,00 € Espik Group s.r.o. Domov sociálnych služieb LIBERTAS
7. September 2023
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním soc.služby
1541/2023/OS
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb LIBERTAS
31. August 2023
Komplexné zateplenie zariadenia DSS LIBERTAS
482/2023
804 000,00 € MIPE Invest, s.r.o. Domov sociálnych služieb LIBERTAS
31. August 2023
Výkon Stavebného dozoru (SD) pre stavbu...
481/2023
7 490,00 € INPER, s.r.o. Domov sociálnych služieb LIBERTAS
12. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
388/2023
0,00 € Mesto Lučenec Domov sociálnych služieb LIBERTAS
28. Jún 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústav do distribučnej sústavy
4300145261
0,00 € Stredoslovenská distribučná Domov sociálnych služieb LIBERTAS
3. Máj 2023
Mobilné dáta a telefónne služby
479/2023
0,00 € O2 Slovakia , s.r.o. Domov sociálnych služieb LIBERTAS