Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka v obci Janík
11.07.2024
51 159,29 € Rapal s.r.o. Obec Janík
13. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu - obec
SPP - Obec
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Janík
13. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie - bytový dom
bytový dom
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Janík
10. Apríl 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409451730
106,53 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Janík
10. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Janík
6. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/38
1 526,04 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Janík
15. Marec 2024
Členská schôdza
13/2024
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Obec Janík
27. Február 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.01/2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2020
3 102,38 € RAPAL, spol. s r.o. Obec Janík
24. Január 2024
Zmluva o dielo
23012024
73 992,65 € K&M&D, s.r.o. Obec Janík
16. Január 2024
Dodatok k poistnej zmluve
4419012840 dodatok č. 4
7,29 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Janík
15. December 2023
Zmluva o úvere
1364/CC/23
35 365,90 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Janík
11. December 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2023
1 200,00 € Ing. Ema Šivecová Obec Janík
8. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
/2023
0,00 € doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD., advokát Obec Janík
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q072-512-004-006
35 365,90 € Miestna akčná skupina Bodva Obec Janík
29. November 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
36 496,80 € OCTAGO, a.s. Obec Janík
27. November 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
735/74/2023/IU
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Janík
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
4044/2023
84 539,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Janík
21. November 2023
Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku
4044/2023
84 539,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Janík
21. November 2023
Zmluva o úvere
1169/CC/23
49 373,62 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Janík
10. November 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409274689
65,71 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Janík