Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
ZMLUVA č. SAZP SE/ZVF/2023/37 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu
SAZP SE/ZVF/2023/37
8 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Jasenie
28. November 2023
Mandátna zmluva
R2023/2150
4 200,00 € SMARTIM, s.r.o. Obec Jasenie
21. November 2023
Úrazové poistenie
R2023/2134
7,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava Obec Jasenie
21. November 2023
Úrazové poistenie
R2023/2133
7,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava Obec Jasenie
21. November 2023
Úrazové poistenie
R2023/2132
7,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava Obec Jasenie
16. November 2023
Poistná zmluva
R2023/2092
121,77 € Komunálna poisťovňa Obec Jasenie
16. November 2023
Poistná zmluva
R2023/2114
32,00 € Komunálna poisťovňa Obec Jasenie
7. November 2023
Zmluva o grantovom účte
R2023/2082
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Jasenie
30. Október 2023
DOHODA č. 23/28/054/417 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
R2023/2031
256,65 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bezno Obec Jasenie
16. Október 2023
Zmluva o umeleckom výkone
R2023/2000
600,00 € Miroslava Potančoková Obec Jasenie
6. Október 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov
R2023/1965
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Jasenie
6. Október 2023
Licenčná zmluva
R2023/1963
1 025,26 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Jasenie
26. September 2023
Príloha číslo 1 k Zmluve č. RZ-SGE1029201521
R2023/1920
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Jasenie
20. September 2023
Zmluva o združenej dodávke plyu č. P100002251
R2023/1908
84,10 € RIGHT POWER, a.s. Obec Jasenie
4. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_072 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
R2023/1763
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Jasenie
28. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_281
R2023/1725
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Jasenie
21. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_072 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_072
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Jasenie
15. August 2023
Hromadná licenčná zmluva
R2023/1821
0,00 € SOZA Obec Jasenie
11. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302091DAL2-91-108
2311/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Jasenie
11. August 2023
Zmluva č. FO2023/08/03
R2023/1810
9,90 € UNDER WINGS s.r.o. Obec Jasenie