Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/1042 o výkone činnosti odborného lesného hospodára
R2024/1042
401,92 € Ing. Milan Vágner Obec Jasenie
13. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu " Podpora opatrovateľskej služby"
R2024/1108
42 822,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Obec Jasenie
6. Máj 2024
DOHODA č. 24/28/054/25 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
R2024/1012
508,68 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bezno Obec Jasenie
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo
R2024/0979
38 249,08 € LejonGruup s.r.o., Bečov 140, 97663 Predajná Obec Jasenie
8. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 2024/805-HM
R2024/0848
0,00 € Ministerstvo obrany SR Obec Jasenie
4. Apríl 2024
Darovacia zmluva
2024/805-HM
0,00 € Ministerstvo obrany SR Obec Jasenie
3. Apríl 2024
Poistná zmluva
R2024/0609
45,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava Obec Jasenie
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
R2024/0607
0,00 € LILARES s. r. o., Dolná 1689/19, 97703 Brezno Obec Jasenie
27. Marec 2024
Zmluva č. 324 1036 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 OZ
R2024/0580
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Obec Jasenie
19. Marec 2024
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
R2024/0561
65,00 € INISOFT s.r.o. Obec Jasenie
6. Február 2024
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva č. OP-23_938
R2024/0115
350,00 € SmartBooks, a.s Obec Jasenie
31. Január 2024
DODATOK č. 2 ku zmluve č. SZ005/2022
R2024/0114
0,00 € DETOX s.r.o. Obec Jasenie
25. Január 2024
Zmluva o bežnom účte
R2024/0088
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Jasenie
17. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní produktova služieb
R2024/0056
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 14366/64A, 83104 Bratislava-Nové Mesto Obec Jasenie
17. Január 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
R2024/0057
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 14366/64A, 83104 Bratislava-Nové Mesto Obec Jasenie
16. Január 2024
Zmluva č. SAZP SE/ZVF/2023/37 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu + DODATOK č. 1
R2024/0029
8 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Jasenie
16. Január 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
R2024/0028
0,00 € Commander Services, s.r.o. Obec Jasenie
16. Január 2024
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby
R2024/0023
186,00 € Ján Hôrčik, 34, 97675 Jasenie Obec Jasenie
16. Január 2024
Zmluva " COMPLETE" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 1492/2023
R2024/0027
23,40 € Commander Services s.r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava Obec Jasenie
13. December 2023
Zmluva o spolupráci
R2023/2190
2 250,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Jasenie