Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o obstaraní reklamy a propagácii
040/2024/TVK
2 500,00 € DNI SIHOTE TRENČÍN o.z. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
13. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 036/2024/TVK
036/2024/TVK
49 950,00 € Metrohm Slovensko s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
30. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
025/2024/TVK
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
023/2024/TVK
5 820,00 € Fair Facility SK s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o obstaraní reklamy a propagácii
035/2024/TVK
1 500,00 € Legalex, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 034/2024/TVK
034/2024/TVK
32 356,60 € REVELS s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo č 026/2024/TVK
026/2024/TVK
31 237,00 € ENVIGEO, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 032/2024/TVK
032/2024/TVK
32 561,00 € SPIRS s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 024/2024/TVK
024/2024/TVK
820 115,97 € BETONIC, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
8. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 031/2024/TVK
031/2024/TVK
120 772,62 € Vikra s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
13. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o revolvingovom úvere č. 0652/22/80475
060/2022/TVK
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
9. Marec 2024
Zmluva o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry
142024
0,00 € Obec Častkovce Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4, 91105 Trenčín
5. Marec 2024
Dodatok č. 28 k poistnej zmluve č. 7101090804
003/2024/TVK
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
4. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 022/2024/TVK
022/2024/TVK
55 484,00 € HAES s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
14. Február 2024
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
012/2024/TVK
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
6. Február 2024
Dodatok č. 27 j poistnej zmluve č. 7101090804
010/2024/TVK
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
5. Február 2024
Kúpna zmluva č. 009/2024/TVK
009/2024/TVK
71 500,00 € AT a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
17. Január 2024
Kúpna zmluva č. 005/2024/TVK
005/2024/TVK
54 935,00 € Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
17. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. IPS-SZ/013/2022
002/2024/TVK
0,00 € IPESOFT spol. s r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
21. December 2023
Zmluva o zabezpečení energetického auditu č. Z-B-2023-000393-00
138/2023/TVK
28 000,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.