Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 2023/52
091/2023/TVK
120,00 € SIAD Slovakia spol. s r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
27. September 2023
Zmluva o dielo č. 090/2023/TVK
090/2023/TVK
1 048 255,00 € Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
11. September 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M922-421-19 zo dňa 6.5.2020
2988/2023
1 900 466,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
7. September 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 873551013-4-2023-ZOBZ
057/2023/TVK
2 279,40 € Železnice slovenskej republiky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
7. September 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 864528041-4-2023-ZOBZ
056/2023/TVK
1 729,20 € Železnice slovenskej republiky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
7. September 2023
Zmluva o obstaraní reklamy a propagácii
085/2023/TVK
1 500,00 € DNI SIHOTE TRENČÍN o.z. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M922-421-19 zo dňa 6.5.2020
023/2020/TVK
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
31. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 027/2023/TVK zo dňa 11.04.2023
027/2023/TVK
0,00 € Aarsleff Hulín s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
31. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 132/2022/TVK zo dňa 23.11.2022
132/2022/TVK
0,00 € Aarsleff Hulín s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
25. August 2023
Zmluva č. 873551013-4-2023-ZOBZ o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
873551013-4-2023-ZOBZ
2 279,40 € Železnice Slovenskej republiky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena : TVK a.s. Trenčín
25. August 2023
Zmluva č.864528041-4-2023-ZOBZ o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
864528041-4-2023-ZOBZ
1 729,20 € Železnice Slovenskej republiky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena : TVK a.s. Trenčín
17. August 2023
Leasingová zmluva číslo : LZF/23/20697
083/2023/TVK
27 943,04 € ČSOB Leasing, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
17. August 2023
Leasingová zmluva číslo : LZF/23/20698
084/2023/TVK
27 943,04 € ČSOB Leasing, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
9. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 079/2023/TVK
079/2023/TVK
36 218,70 € JVS vodaprojekt s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
8. August 2023
Servisná zmluva CVA, monitorovanie, vyhodnotenie, inšpekcia, údržby číslo zmluvy: STS25N6202 23271
081/2023/TVK
0,00 € Zeppelin SK s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
8. August 2023
Servisná zmluva CVA, monitorovanie, vyhodnotenie, inšpekcia, údržby číslo zmluvy: STS25N6202 23270
080/2023/TVK
0,00 € Zeppelin SK s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
8. August 2023
Zmluva o obstaraní reklamy a propagácii
078/2023/TVK
1 500,00 € Športový klub polície v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
28. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní technickej pomoci a podpory
075/2023/TVK
3 528,00 € JVS vodaprojekt s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
28. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 071/2023/TVK
071/2023/TVK
596 249,51 € Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 363625403
074/2023/TVK
110,00 € Linde Gas s.r.o. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.