Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/ÚPSVR Prešov
Z2200184
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská konsolidačná, a.s.
30. September 2022
Rámcová dohoda na poskytovanie sťahovacích služieb
265/2022
59 998,80 € IVANEX services s. r. o. Finančné riaditeľstvo SR
30. September 2022
Zmluva o nájme
2022088
720 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. September 2022
Poistná zmluva číslo 87097/2022 (KASKO)
267/2022
212 246,84 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Finančné riaditeľstvo SR
30. September 2022
Poistná zmluva číslo 87097/2022 (PZP)
266/2022
202 382,70 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Finančné riaditeľstvo SR
30. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/RÚVZ Levice
Z2200185
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice Slovenská konsolidačná, a.s.
29. September 2022
Zmluva o partnerstve
2022081
24 000,00 € Krištáľové krídlo s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
29. September 2022
Zmluva o krátkodobej výpožičke strelnice č. 63/ON-2012
263/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo SR
29. September 2022
Dohoda o používaní motorového vozidla SZRB, a.s.na služobné a súkromné účely
1587
0,00 € Mgr. Bc. Peter Dávid, MBA Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
29. September 2022
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
2022/189
10 800,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
29. September 2022
Dohoda o ukončení ZMLUVY EPS č.09/200 O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM STREDISKA REGISTROVANIA POPLACHU GRUPP 5B s.r.o. POPRAD
261/2022
0,00 € GRUPP 5B s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
29. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/RÚVZ Košice
Z2200182
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Slovenská konsolidačná, a.s.
29. September 2022
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 103625/2022
262/2022
27 379,87 € SPB Security s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
29. September 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
1588
80 160,00 € GALTON Brands s.r.o. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
29. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/ÚDZS
Z2200183
0,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Slovenská konsolidačná, a.s.
28. September 2022
Rámcová dohoda na výrobu a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí č. 102048/2022
259/2022
38 945,60 € KLEMO, spol. s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
28. September 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20226064_Z
258/2022
0,00 € AMÁLIA SERVIS, s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
28. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/RÚVZ Dunajská Streda
Z2200181
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede Slovenská konsolidačná, a.s.
28. September 2022
Rámcová dohoda č. 84272/2022 na nákup výstrojných súčastí pre príslušníkov finančnej správy - košele
260/2022
810 744,00 € Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN Finančné riaditeľstvo SR
27. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
27/2022
940 112,87 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vládneho auditu