Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2013
Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky formou stravovacích poukážok
43/2013/EO
Doplnená
280 896,00 € Edenred Slovakia, s. r. o. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR