Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. December 2012
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
20121211_5100000587-eon
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská akadémia vied
17. December 2012
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
20121214_01-ROA-USAV
Doplnená
5 000,00 € Regionálna Obstarávacia Agentúra s.r.o. Slovenská akadémia vied
17. December 2012
Zmluva o spolupráci
20121214_02-ROA-USAV
Doplnená
5 000,00 € Regionálna Obstarávacia Agentúra s.r.o. Slovenská akadémia vied
14. December 2012
DODATOK k Zmluve o prevode výdavkov
20121203-USAV-FYZUST
1 829,00 € Fyzikálny ústav SAV (preberajúci) Slovenská akadémia vied (odovzdávajúci)
10. December 2012
Zmluva o dielo č. 20112011
20112011
48 000,00 € SOFTIP, a. s. Slovenská akadémia vied
10. December 2012
ZMLUVA
20121206-techn_usav
600,00 € TECHNISERV , s.r.o. (sponzor) Slovenská akadémia vied (obdarovaný)
6. December 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 113/2012
113/2012
101,00 € Hlavné mesto SR Bratislava (prenajímateľ) Slovenská akadémia vied (nájomca)
5. December 2012
Zmluva o prevode výdavkov
20120512-USAV_ELESAV
143 005,53 € Elektrotechnický ústav SAV (preberajúci) Slovenská akadémia vied (odovzdávajúci)
30. November 2012
Z M L U V A o prevode správy majetku štátu
20121026-ZoPS
0,00 € Správa účelových zariadení SAV (odovzdávajúci) Slovenská akadémia vied (preberajúci)
30. November 2012
Z M L U V A o prevode správy majetku štátu
20121024-Senec_ZoPS
0,00 € Ústav experimentálnej endokrinológie SAV (odovzdávajúci) Slovenská akadémia vied (preberajúci)
22. November 2012
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DODÁVKE A ODBERE TEPLA č. SK 701.04
SK 701.04
Doplnená
0,00 € Teplo GGE s.r.o. Slovenská akadémia vied
16. November 2012
Zmluva o výpožičke majetku štátu
Zmluva č. 31/2012
0,00 € Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV Slovenská akadémia vied
7. November 2012
Zmluva o výpožičke majetku štátu č. 31/2012
31/2012
0,00 € Technicko-hospodárska správa ÚSV SAV (požičiavateľ) Slovenská akadémia vied (vypožičiavateľ)
7. November 2012
Dodatok č. 2 k Servisnej zmluve o poskytovaní služieb č. Ú_SAV/LC/2002/2
Ú_SAV/LC/2002/2
0,00 € Lazar Consulting, s.r.o. Slovenská akadémia vied
26. Október 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
20121015-SUZ_SAV-USAV
0,00 € Správa účelových zariadení SAV - odovzdávajúci Slovenská akadémia vied - preberajúci
26. Október 2012
Dodatok č. 7 k zmluve č. 120251112 uzavretej dňa 28.12.2009
120251112-dodatok č. 7
0,00 € SOFTIP, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Október 2012
Zmluva o poskytovaní výhod firemným zákazníkom
20121017-Telekom_USAV
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská akadémia vied
21. Október 2012
Z M L U V A o prevode správy majetku štátu uzatvorená podľa ustanovenia § 9 zákona č.278/93 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
20120210
0,00 € Virologický ústav Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
12. Október 2012
ZMLUVA O DIELO č. 03/2012/SZ/IHPE
03/2012/SZ/IHPE
11 934,00 € IHPE, s.r.o. Slovenská akadémia vied
12. Október 2012
ZMLUVA O DIELO č. 04/2012/SZ/IHPE
04/2012/SZ/IHPE
11 986,80 € IHPE, s.r.o. Slovenská akadémia vied