Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2014
ZMLUVA na servis zdvíhacích zariadení
Z1-250-15
410,00 € ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. Slovenská akadémia vied
25. December 2014
RÁMCOVÁ DOHODA - NÁVRH
20141222-cez
0,00 € ČEZ Slovensko, s. r. o. Slovenská akadémia vied
25. December 2014
DOHODA O SPOLUPRÁCI
20141217_saia-sav
0,00 € SAIA, n. o. Slovenská akadémia vied
25. December 2014
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU
92/CEZ-SK/2015/2016/2017/2018
23,89 € ČEZ Slovensko, s.r.o. Slovenská akadémia vied
25. December 2014
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
20141218-juricka
91,29 € Mgr. Mária Jurická Slovenská akadémia vied
18. December 2014
Zmluva o dielo
20141216-zod_janac
18 900,00 € JUDr. Viliam Janáč, advokát Slovenská akadémia vied
17. December 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141019-Petkova
300,00 € Prof. Assoc. Mariana Petkova (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
17. December 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141105-Briggs
300,00 € Dr. Stephen Briggs (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
17. December 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141024-Ornelas-Soares
300,00 € Antónia Ornelas-Soares (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
17. December 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141022-Ramos
300,00 € Dr ADRIÁN M. RAMOS (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
17. December 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141111-Rencz
300,00 € Prof Marta Rencz lstvanne Kerecsen (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
17. December 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141015-Vajda
300,00 € Dr lstvan Vajda (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
17. December 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141023-Wolnicz-Pawtowska
300,00 € Prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawtowska (Príkazník 1 Prof. dr hab.) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
17. December 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141113-Kugler
300,00 € RNDr. Andrej Kugler, CSc. (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
17. December 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141023-Ertl
300,00 € Dr. Peter Ertl (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
17. December 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141011-Naray-Szabo
0,00 € Gábor Náray-Szabó (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
17. December 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141017-Nylander
300,00 € Professor Karin Nylander (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
17. December 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141018-Skuhra
300,00 € Prof. Dr. Anselm Skuhra (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
17. December 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141020-Spiegel
300,00 € PD Dr.Michael Spiegel (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
17. December 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141018-Zoumpourlis
300,00 € Prof Vassilis Zoumpourlis (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)