Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2017
Zmluva o umeleckom výkone
20171221_karvay
2 500,00 € Dalibor Karvay Slovenská akadémia vied
22. December 2017
Zmluva o umeleckom výkone
20171221_miyamoto
500,00 € Chizu Miyamoto Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
51
150,00 € doc. Ilona Švihlíková Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
44
150,00 € Prof. Jan Zima Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
37
150,00 € Prof. Ing. Márius Pavlovič Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
38
150,00 € prof. Jaroslav Fabian Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
42
150,00 € RNDr. Bořivoj Vojtěšek Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
46
150,00 € prof. Ing. Štefan Vilček Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
40
150,00 € Univ. prof. Philip Walther Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
41
150,00 € Dr. Csaba Szabo Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
49
150,00 € Prof. Sami Pihlstrom Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
55
150,00 € doc. Martin Kanovský Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
56
150,00 € Dr. Natália Venclová Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
34
150,00 € prof. Arnold Hanslmeier Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
35
150,00 € Prof. Josef Eberhardsteiner Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
39
150,00 € Dr. Michael Eisterer Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
43
150,00 € prof. Philip Hoggan Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
33
0,00 € Prof. Ing. Václav Sklenička Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
52
150,00 € prof. Dr. Joanna Goszczynska Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
47
150,00 € Ing. Zdeňka Sedláková, CSc. Slovenská akadémia vied