Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_skolkayova
1 800,00 € Ing. Iveta Školkayová Slovenská akadémia vied
21. December 2018
DOHODA O NEVYBERANÍ ZRÁŽKOVEJ DANE Z PRÍJMOV
20181219-poznik_dohoda
0,00 € Peter Pozník Slovenská akadémia vied
21. December 2018
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
20181219-poznik
0,00 € Peter Pozník Slovenská akadémia vied
18. December 2018
DAROVACIA ZMLUVA
20181211_lomtec_sponzorska
1 500,00 € Lomtec.com a.s. Slovenská akadémia vied
17. December 2018
Zmluva o nájme pozemku
20181126
0,00 € RTP 04 s. r. o. Slovenská akadémia vied
13. December 2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_ivancikova
100,00 € PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. Slovenská akadémia vied
13. December 2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_letovancova
100,00 € doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. Slovenská akadémia vied
13. December 2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_dorula
0,00 € prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc. Slovenská akadémia vied
13. December 2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_hudakova
100,00 € Dr. Ľubica Hudáková Slovenská akadémia vied
12. December 2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_kovacs
100,00 € doc. Mgr. Attila Kovács, PhD. Slovenská akadémia vied
12. December 2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_lopusanova
100,00 € Mgr. Monika Lopušanová Slovenská akadémia vied
12. December 2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_bianchi
400,00 € doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Slovenská akadémia vied
12. December 2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_danek
100,00 € prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. Slovenská akadémia vied
12. December 2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_labuda
100,00 € PhDr. Jozef Labuda, CSc. Slovenská akadémia vied
12. December 2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_galik
300,00 € PhDr. Dušan Gálik, CSc. Slovenská akadémia vied
12. December 2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_morovics
400,00 € RNDr. Miroslav T. Morovics, CSc. Slovenská akadémia vied
12. December 2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_sivak
100,00 € prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. Slovenská akadémia vied
12. December 2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_krocanova
100,00 € doc. Mgr. Dagmar Kročanová, PhD. Slovenská akadémia vied
12. December 2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_kiczko
100,00 € doc. PhDr. Ladislav Kiczko, PhD. Slovenská akadémia vied
12. December 2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_stefancik
100,00 € doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD. Slovenská akadémia vied